Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 346 bekeken 3 reacties

Burgerparticipatie wordt meetbaar

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt een startsubsidie van € 50.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van een instrument dat de kwaliteit van gemeentelijke inspanningen voor burgerparticipatie meetbaar moet maken.

Het instrument wordt ontwikkeld door een consortium bestaande uit de bureaus Partners+Pröpper, Quint Result en Hein Albeda Advies. In de komende maanden gaan zij een aantal indicatoren ontwerpen die een zo goed mogelijk beeld geven van de mate waarin gemeenten zich openstellen voor inspraak, samenwerking en delen van verantwoordelijkheid met burgers en maatschappelijke organisaties. Dit doen zij in samenspraak met BZK, de VNG en gemeenten als Dordrecht, Cromstrijen, Amersfoort en anderen.

Als dit instrument beschikbaar komt, kunnen gemeenten zich met elkaar vergelijken en  inzicht verwerven in de manier waarop ze het nog beter kunnen doen. Het oordeel van de burgers over hun ervaringen met de gemeenten zal bij het instrument zwaar meewegen.

Bijleveld vindt het belangrijk dat overheden zoveel mogelijk ruimte geven aan actieve burgers om het gevoel dat zij eigenaar zijn van de publieke zaak te versterken. Net als Ralph Pans directeur van de VNG, vindt zij dat het burgerparticipatiebeleid een volgende fase zou moeten ingaan: van experimenteren naar een volwassen onderdeel van de normale gang van zaken in gemeenten.

Joost Valkhoff

3 reacties

 • no-profile-image

  maria

  start subsidie ... dus hier komt nog meer geld voor. Weer een meetbaar instrument ontwikkelen.
  Waarom moet alles meetbaar worden??

  Benieuwd hoe beleving, bejegening enz.. ge -me -ten worden.
  Wat word er van een mensenleven nog niet gemeten?

 • no-profile-image

  Vijf jaar participeren in gemeentelijke burgerparticipatie hebben van mij een cynische burger gemaakt. Burgerparticipatie die daadwerkelijk invloed heeft op de gemeentelijke besluitvorming is onverenigbaar is met de besluitvormingsroutines binnen bestuur, ambtenarij en raad. Aan het einde van de rit trekken de laatsten altijd aan het langste eind en de burgers aan het kortste. Het lijkt me goed dat dat eens zichtbaar gemaakt wordt.

 • no-profile-image

  Mw Bijleveld kan zich de moeite en de centen van zo'n onderzoek besparen. In 2009 heeft de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht over de deplorabele staat van de burgerparticipatie in Nederland. Hij heeft er 10 aanbevelingen bij gedaan om het schip weer vlot te trekken. Daar kan de overheid meteen mee aan de slag.
  "Maar mijnheer, u denk toch zeker niet dat wij hier de rapporten van de Ombudsman gaan zitten lezen? Die rapporten zijn voor de burgers bedoeld, niet voor ons!"

Of registreer je om te kunnen reageren.