Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 606 bekeken

Regeerakkoord: Meer taken, drie miljard minder

De korting op het Gemeentefonds is minder fors dan verwacht. Toch leiden alle bezuinigingen op specifieke uitkeringen en nieuwe, gemeentelijke taken zoals de jeugdzorg tot een structurele aderlating van ruim drie miljard euro.

Dat blijkt uit de plannen in het regeerakkoord en van het
kabinet Rutte-Verhagen. In een bijzondere ledenbrief combineert de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) de aangekondigde besparingen met de kortingen
die al zijn aangekondigd door het vorige kabinet Balkkenende. Dit levert een
zorgwekkend beeld op, vindt de vereniging. Het is de vraag of gemeenten al hun
taken wel kunnen uitvoeren met hun krappere budget voor de komende jaren.

 

Heroverweging taken

“Wanneer bij belangrijke decentralisaties uiteindelijk
onvoldoende middelen en beleidsruimte overgaan naar de gemeenten, zullen zij
hun medewerking aan deze operaties serieus moeten heroverwegen”, staat in de
brief. De VNG benadrukt wel dat veel maatregelen in het regeerakkoord nog om
verdere invulling vragen. “Het is goed om daarmee rekening te houden.”

 

De brief gaat niet alleen om geld. Hoe zit het bijvoorbeeld
met gemeentelijke herindelingen, volgens de VNG? In het regeerakkoord staat namelijk
dat fusies alleen van onderaf zullen plaatsvinden. Toch verandert die zin
verandert waarschijnlijk niets aan de huidige praktijk. De VNG ziet nog steeds
een belangrijke, adviserende rol voor de provincie weggelegd. Volgens de
bestaande wet kan een fusie ook nog steeds worden afgedwongen.

 

Crisis- en herstelwet

Het nieuwe kabinet wil de crisis- en herstelwet, bedoeld om
de economische klappen op te vangen, grotendeels een permanente status geven. De VNG vindt
dat wel een goed idee, maar vraagt zich af in hoeverre dit mogelijk is. De
belangrijkste vraag: ziet de Europese Unie het stimuleren van de nationale
economie als ongeoorloofde staatssteun?

 

Ook als het gaat om de Europese milieunormen is het volgens
de VNG zeer de vraag of Nederland de afspraken kan nakomen, omdat het kabinet
fors wil bezuinigen op ‘groene’ investeringen.

 

De Wet werk en bijstand, de Wajong en de Wet sociale
werkvoorziening moeten volgens het regeerakkoord financieel met elkaar
versmelten. Tegelijkertijd verdampt een deel van het budget, wat in het kantoor
van de VNG zeker niet tot applaus leidt. “Voor meerdere maatregelen op het
terrein van werk en inkomen geldt dat nog onduidelijk is of gemeenten voldoende
middelen en beleidsruimte zullen ontvangen om de ingrijpende wijzigingen vorm
te geven.”

 Lees meer over het regeerakkoord:

Kritische blik VNG op regeerakkoord

Regeerakkoord: Fusies van onderaf


Volg Gemeente.nu op Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.