Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 321 bekeken

Inkoopadvies: Professionele inbedding

De tien miljard aan mogelijke jaarlijkse besparingen, zoals kennisnetwerk NEVI deze inschat, komen grotendeels voort uit een professioneel, strak geregisseerd proces van inkopen. Hiervoor is dan nog wel veel werk nodig.

- VISIE - Special Inkoop & Aanbesteden -De
overheid moet haar rol als ‘besteder’ van het belastinggeld (ruim 120 miljard
op jaarbasis) serieus gaan nemen, zowel in termen van organisatie als
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarbij wordt op basis van heldere functionele
specificaties en volgens de Europese richtlijnen, in concurrentie een uitvraag
onder leveranciers gedaan. Op basis hiervan kunnen sluitende afspraken met
leveranciers worden gemaakt.

 

Nog niet

Op
verschillende plekken binnen de overheid heeft men dit duidelijk nog niet in de
vingers, met alle (ook maatschappelijke) kosten van dien. Om het waar te kunnen
maken, moet de inkoopfunctie van de overheid niet alleen als onderdeel van het operationele
beleid benaderd worden, maar vooral ook als onderdeel van het tactisch en
strategisch beleid.

 

Bestuurders
en managers gebruiken inkoop dan als één van de middelen om hun doelstellingen te
bereiken. Woekerende budgetoverschrijdingen (zoals bij bouwprojecten) behoren
dan tot het verleden. Veranker daartoe de inkoopfunctie in de
overheidsorganisatie door:

 • De
  bestuurder verantwoordelijk en aansprakelijk te maken voor het falen van de
  overheid als inkoper of als opdrachtgever en het niet voldoen aan dwingende
  wet- en regelgeving
 • De
  inkoopprofessional leidend laten zijn bij de realisatie van overheidsbestedingen.
 • De
  financieel manager de bestuurder te laten ondersteunen én controleren.

 

Beloning
inkopers

Dit alles
heeft consequenties voor de benodigde kennis, vaardigheden en zeker ook de
beloning van de inkoopprofessionals bij de overheid. Het bedrijfsleven is niet
voor niets deze weg al gegaan, tot
aan de boardroom met de CPO. Het financieel en maatschappelijk belang van
professionele inkoop en opdrachtgeverschap door de overheid is zelfs zodanig
groot, dat dit een eigen minister rechtvaardigt.


Dit is het tweede advies van NEVI. Morgen volgt de uitwerking en volgende week woensdag staat het derde en laatste advies op Gemeente.nu. Wim Dressel is voorzitter van het kennisnetwerk.


Volg Gemeente.nu op Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.