Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 221 bekeken 4 reacties

Noodplan strooizout nodig

Nog voor 2011 is de berg strooizout kennelijk een heuveltje geworden. Rijkswaterstaat meldt dat gemeenten hun voorraden snel zien slinken; de VNG adviseert ze gebruik te maken van alternatieven en zich te melden bij regionale loketten.

Vrijdag heeft de vereniging afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat,
het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Het gaat om de
volgende overeenkomsten:

 • Op regionaal niveau wordt in de gaten gehouden waar zich
  problemen voordoen met de gladheidsdbestrijding als gevolg van een tekort aan
  strooizout
  . Wegbeheerders dienen een (dreigend) tekort zo spoedig mogelijk te
  melden bij de in het spelregelkader zoutloketten vermelde contactpersonen van
  Rijkswaterstaat. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft wordt het systeem
  van de zoutloketten geactiveerd.
 • Er vindt zo spoedig mogelijk gezamenlijk overleg plaats
  tussen de vertegenwoordigers van de koepels en RWS met de grote
  zoutleveranciers. RWS organiseert dit overleg. Het gesprek met de markt is
  erop gericht helderheid te krijgen over de contracten met alle wegbeheerders en
  prioriteiten door de leveranciers. 
 • Rijkswaterstaat biedt aan dat decentrale overheden de komende
  periode kunnen 'meeliften' met de inkoop van zoutvoorraden in de markt in
  binnen- en buitenland. Wegbeheerders die hiervan gebruik willen
  maken, moeten dit melden bij de regionale zoutloketten.  
 • De VNG communiceert actief onder haar leden dat zij
  zich moeten aanmelden bij de regionale zoutloketten. 
 • Ook informeert de VNG de gemeenten over de alternatieve
  mogelijkheden van gladheidbestrijding, zoals strooien met zand en mengsels van
  zout/zand en schuiven van sneeuw en borstelen van wegen en fietspaden.
 • De koepels en Rijkswaterstaat zijn het eens dat er moet
  worden toegewerkt naar een modelcontract voor alle wegbeheerders voor de inkoop
  van zout.
 • Het 'partneroverleg zout' komt tijdens het kerstreces
  zonodig weer bijeen als een van de deelnemers daar behoefte aan heeft om
  de onderlinge samenwerking te
  coördineren.        Zowel de spelregels die horen bij de regionale zoutloketten als de
alternatieve manieren om gladheid te bestrijden staan op de website van de VNG.

Nico van Wijk

4 reacties

 • no-profile-image

  josette

  Het rare is dat er veel schepen met enorm veel vervoerscapaciteit stil liggen door de recessie.
  Deze schepen zouden maar wat graag zout gaan halen in Duitsland.
  Een win win situatie , het schip heeft werk , de belastingdienst ontvangt BTW en de burger kan veilig rijden. Het is onnodig de totale economie tot stilstand te laten komen door een beetje sneeuw.

 • no-profile-image

  Linda

  en ik maar denken dat we wel geleerd hadden van het vorige zouttekort.....

 • no-profile-image

  Marco

  Dat er strooizout tekort is is begrijpelijk, maar dat de sneeuwhopen en match op de openbare pleinen , parkeerplaatsen en wegen niet worden geruimd voor de werkende en mobiele mensen is onacceptabel.

 • no-profile-image

  Frank K

  wel ironisch dat zelfs fietspaden onder een glad ijsdek blijft liggen
  te glad
  geen doorkomen aan
  durfte vandaag er niet meer door
  te link keerde metteen weer naar huis
  nadat ik probeerde om gewoon inkopen te doen
  belachelijk is dat
  ben desduivels ....sorry

Of registreer je om te kunnen reageren.