Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 300 bekeken

Utrecht stelt drie gemeenten onder toezicht

In 2011 komen drie gemeenten onder financieel toezicht van de provincie te staan. Stichtse Vecht en De Ronde Venen omdat zij een nieuwe gemeente vormen en Vianen om financiële redenen.

De financiële positie van de meeste Utrechtse
gemeenten is, net als voorgaand jaar, nog voldoende gezond. Na 2011 ziet de financiële situatie van een groot aantal
gemeenten er minder rooskleurig uit.

De
gemeenten Stichtse Vecht (samenvoeging van Breukelen, Loenen en
Maarssen) en De Ronde Venen (samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen)
zijn nieuwe gemeenten per 1 januari. Dit betekent dat de gemeenteraad
nog geen begroting heeft kunnen vaststellen. Hierdoor wordt de
wettelijke termijn van indiening van de begroting overschreden.

Vianen

De
gemeente Vianen is als enige gemeente om financiële redenen onder
preventief toezicht gesteld. De gemeente heeft naar het oordeel van de
provincie geen sluitende begroting 2011. Ondanks dat de gemeente werkt
aan concrete voorstellen, is er nog onvoldoende zicht op
bijsturingsplannen die ertoe leiden dat het begrotingstekort wordt
weggewerkt. De provincie zal zich er voor inspannen dat Vianen
maatregelen neemt die leiden tot een financieel gezonde situatie.

Ondanks
de financieel gezonde positie in 2011 blijkt uit de
meerjarenbegrotingen
dat vooral de kleinere gemeenten het vanaf 2012
financieel moeilijk krijgen. Dit komt vooral door de dalende
grondprijzen, het toenemende aantal uitkeringen en de kortingen van het
Rijk. Veel gemeenten zullen in het komende jaar aanvullende
bezuinigingen moeten treffen om een sluitende begroting 2012 vast te
kunnen stellen.

Provinciale taak van toezichthouder
De provincie
heeft als taak financieel toezicht te houden op de kleinere overheden in
de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben de financiële situatie
van de Utrechtse gemeenten getoetst aan de hand van de
(meerjaren)begroting en de jaarrekening. Hierbij hebben zij gekeken of
de begroting van de gemeenten sluitend is op basis van reële
uitgangspunten.

In dat geval kan een gemeente erop rekenen dat de
provincie zich soepel opstelt. De uitgaven hoeven niet vooraf
goedgekeurd te worden door de financiële adviseurs van de provincie,
begrotingsstukken worden enkel ter informatie naar het provinciehuis
gestuurd en er is niet voor elke uitgave provinciale goedkeuring nodig.
Indien er sprake is van een onevenwichtige begroting of overschrijding
van de indieningstermijn, wordt een gemeente onder strenger, preventief,
toezicht gesteld.

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.