Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 258 bekeken

Fusie Krimpenerwaard moet er komen

Ondanks de nodige weerstand zet de provincie Zuid Holland het advies om vijf gemeenten samen te voegen door.

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland blijven bij de keuze om de
gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen
te voegen tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel
kan zelfstandig blijven. Dit staat in het Voorstel Herindelingsadvies
Krimpenerwaard
.


Volgens GS is de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard beter in staat de belangen van het hele gebied
te behartigen. Er zijn minder afstemmingsproblemen en er is minder
bestuurlijke drukte. De ambtelijke organisatie is minder kwetsbaar.
Verder moet de nieuwe gemeente keuzes maken voor de leefbaarheid van
alle kernen in het gebied en de dienstverlening. Dankzij de moderne
dienstverleningsmogelijkheden hoeven de afstanden tussen de
gemeenschappen in de ogen van GS geen probleem te zijn.


Inspraak

Iedereen kon tussen 20 april
en 15 juni reageren op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. In
totaal ontvingen Gedeputeerde Staten 1451 zienswijzen van particulieren,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. De meeste daarvan gaan over
de betrokkenheid van Nederlek, Vlist en Bergambacht bij de
samenvoeging. Vaak gehoorde argumenten: een herindeling is duur en heeft
grote (financiële) nadelen, de afstand tussen inwoners en bestuur wordt
groter en voorzieningen zoals scholen en winkels in de kernen
verdwijnen.


Gemeenteraden

Ook de raden van de zes
gemeenten hebben gereageerd op het herindelingsontwerp. Krimpen aan den
IJssel en Nederlek willen zelfstandig blijven. Schoonhoven, Ouderkerk en
Vlist willen één K5-gemeente. Bergambacht stelt voorwaarden zoals het
vergroten van maatschappelijk draagvlak en het versterken van de
bestuurskracht. Het gaat bijvoorbeeld om sterk commitment van
medeoverheden bij de opgaven in het gebied, vitale kernen en vitaal
platteland en om een financieel gezonde startpositie.


Over dit laatste hebben GS,
de gemeentebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) afgesproken om de komende tijd gezamenlijk te
streven naar een goede financiële uitgangspositie voor de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard.


Provinciale Staten besluiten
naar verwachting uiterlijk 12 november 2010 over het Herindelingsadvies
Krimpenerwaard. Als zij akkoord gaan met het voorstel van Gedeputeerde
Staten, adviseert de provincie Zuid-Holland de minister van BZK om de
gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist per 1
januari 2013 samen te voegen tot één gemeente Krimpenerwaard. Daarna is
het woord aan de minister.


Lees ook:

* Gemeenten fuseren zonder doelstellingen

* Na de fusie: afbraak kernen en vertrouwen


Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.