Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 612 bekeken

Amstelveen en Aalsmeer gaan het samen doen

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen ambtelijk gaan samenwerken. Deze samenwerking moet eind 2012 beginnen. Beide gemeenten blijven zelfstandig met eigen besturen en gemeenteraden.Een compacte kernorganisatie, met directie en adviseurs, blijft
actief op de huidige Aalsmeerse locatie. Dat geldt tevens voor de
uitgebreide loketfunctie. In Aalsmeer kunnen inwoners straks nog gewoon
hun paspoort halen en hun huwelijken sluiten. Het plan is de Aalsmeerse
ambtenaren in dienst te laten treden van de ‘opdrachtnemer’ gemeente
Amstelveen, die vervolgens diensten gaat leveren aan ‘opdrachtgever’
gemeente Aalsmeer. 

De al langer bestaande samenwerking tussen de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn wordt vooralsnog níet verder uitgebouwd.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zochten vanaf mei 2010 gezamenlijk
naar een steviger basis door samenwerking met de grotere partner
Amstelveen te zoeken. Uithoorn kan op dit moment nog niet besluiten over
het uitbreiden van deze samenwerking. Aalsmeer en Amstelveen hebben
daarop besloten de onderlinge samenwerking wél verder te
onderonderzoeken. Zij tekenen hierbij met nadruk aan dat de mogelijkheid
openblijft om de samenwerking in de toekomst met extra partijen uit te
breiden. Van de nu voorgenomen samenwerking verwachten Aalsmeer en
Amstelveen meer efficiëntie, een steviger kwaliteit van dienstverlening
en meer financiële armslag. 


Alternatieve variant

Uit
de zienswijze van het Aalsmeerse college vloeide het onderzoek voort
dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door bureau Berenschot. In dit
onderzoek zijn twee hoofdvarianten onderzocht: Aalsmeer-Uithoorn en
Aalsmeer-Amstelveen-Uithoorn. Daarnaast is een derde en alternatieve
variant, Amstelveen-Aalsmeer, onder de loep genomen. Op basis van het
uitgebreide onderzoek met bijbehorende conclusies van Berenschot kiezen
de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen voor verdergaande samenwerking.

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.