Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 400 bekeken

Drenthe: meer geld voor platteland en tegen krimp

De provincie Drenthe zal meer geld beschikbaar te stellen voor de sociaal-economische versterking van het landelijk gebied en voor uitwerking van maatregelen om de gevolgen van krimp op te vangen.


Dat heeft het college in een
brief aan provinciale staten aangegeven. Het college trekt ruim 1,5 miljoen euro extra uit.
Een bedrag van 300.000 euro is gereserveerd voor uitwerking van
maatregelen die zijn voorgesteld in het beleidsadvies bevolkingsdaling
dat het college van GS heeft vastgesteld.

Al in 2011
stellen GS extra geld beschikbaar voor steun voor sociaal-economische
doelen (ruimte voor economische ontwikkeling, burgerparticipatie en
sociale infrastructuur) voor het landelijke gebied. Het college ziet het
belang van een goede sociale structuur in de dorpen, mede met het oog
op demografische ontwikkelingen.

In de afgelopen jaren heeft het
college vaak samen met de Drentse gemeenten met succes al gewerkt aan
sociaal-economische ontwikkeling in het landelijk gebied. Er wordt
gestart met een breder programma vitaal platteland voor de volgende
jaren.

Daarnaast hebben landschaponderhoud en -herstel de nodige
prioriteit gekregen. Hierbij legt het college een directe koppeling met
de recreatieve aantrekkelijkheid en cultuurhistorie in Drenthe. De
provincie wil dit realiseren door middel van de gemeentelijke
landschapsprogramma's die samen met Landschapsbeheer Drenthe worden
opgesteld en heeft daarvoor 500.000 euro beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Rein Munniksma: "De provincie geeft hiermee aan dat in
Drenthe sterke steden én vitaal platteland van groot belang zijn. Voor
de Drentse dorpen liggen er goede mogelijkheden om tot uitvoering van
plannen te komen. Ook in financieel slechtere tijden."

Het
voorstel van het college is het antwoord op een motie die werd gesteund
door de coalitiepartijen PvdA, VVD en ChristenUnie. Daarin vragen de
partijen aandacht te schenken aan een vitaal platteland en een
aantrekkelijk landschap om te wonen en te werken. Een meerderheid van de
staten ziet problemen als gevolg van een verlaagde bijdrage van het
rijk en Europa voor het landelijk gebied en de verwachte krimp op het
platteland.

Het beleidadvies bevolkingsdaling sluit hier nauw op
aan. In dit beleidsadvies formuleert het college drie speerpunten,
waarop de aanpak van krimp in de komende jaren kan worden gebaseerd. Dat
zijn het stimuleren van bewustwording, het ontwikkelen van een
langetermijnstrategie en ruimte om te experimenteren. Gedeputeerde
Anneke Haarsma: "Het beleidsadvies bevolkingsdaling is geen kant en
klare lijst met maatregelen om krimp tegen te gaan, maar het zal vooral
moeten aanzetten tot een omslag in het denken in termen van groei, naar
termen van bloei. Voorop staat dat we daarbij heel bewust kiezen voor
kwaliteit."

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.