Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 211 bekeken

Wetsvoorstel maximumsalaris naar Kamer

Het plafond: 187.340 euro per jaar. Dat is het maximumsalaris voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector, als het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Kamer.

Het voorstel is door minister Piet Hein Donner van
Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer betalen dan het maximum
is straks verboden, als de Kamer deze nieuwe wet accepteert. Betalingen boven
het maximum kunnen dan worden teruggevorderd. De ontslagvergoeding kent een
plafond
van 75.000 euro. 

Regimes

Het voorstel gaat uit van drie beloningsregimes. Het eerste
regime bepaalt dat een beloning niet meer mag zijn dan 130 procent van een
ministersalaris: 187.340 euro. Dit geldt onder meer voor de overheden, het
onderwijs, de publieke omroep en woningbouwcorporaties. Het bedrag kan maximaal
worden aangevuld met een onkostenvergoeding van 7.559 euro per jaar en het
werkgeversdeel van een pensioen van 28.767.

Het tweede regime geldt voor zorginstellingen. Hier kan de norm hoger
liggen, omdat zij wordt vastgesteld door de minister van Volksgezondheid. Het
derde regime kent geen norm. Het geldt alleen voor zorgverzekeraars.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.