Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 152 bekeken

Overheden aan zet bij privacybescherming

Onze persoonsgegevens zijn in steeds meer bestanden opgeslagen. Zelfs voor de zeer gemotiveerde burger met privacy hoog in het vaandel is het niet meer te doen om inzicht te hebben in dat ondoorzichtige woud van verwerkingen. Laat staan het overzicht te houden.

Het College
bescherming persoonsgegevens (CBP) benadrukt dat overheden
en bedrijven daarom nu aan zet zijn. Zij moeten kunnen aantonen dat zij de
persoonsgegevens van hun klanten en van de burgers zorgvuldig en
volgens de regels van de wet verzamelen en gebruiken.

Het CBP komt met deze boodschap op de Dataprotectiedag 2011. Deze
dag is in 2007 door de Raad van Europa ingesteld om Europese burgers
beter te informeren over hun rechten betreffende de verwerking van hun
persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.

Zorgvuldig

Als u een nieuwe auto koopt, mag en kunt u er op vertrouwen dat de
remmen het doen. Als er toch  problemen mee zijn, dan kunt u de
verkoper daarvoor aansprakelijk stellen. Zo moet het ook gaan met
persoonsgegevens
. Als u deze afgeeft, moet u er op mogen vertrouwen dat
bedrijven, overheden en andere organisaties daar zorgvuldig mee omgaan
en dat zij uw gegevens goed beveiligen. Zij moeten u helder, volledig
en op een toegankelijke manier informeren over het doel van het
verwerken van uw gegevens en meedelen aan welke derden zij die gegevens
verstrekken.

Maar bedrijven en overheden moeten nog meer, vindt het CBP. Zij
moeten bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten en
diensten al in de ontwerpfase rekening houden met privacy-eisen. Zij
moeten , zeker nu er steeds meer gegevens online worden verwerkt,
ervoor zorgen dat dat veilig gebeurt. En mocht er toch iets mis gaan en
persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, dan moet  zo’n datalek
onmiddellijk worden gemeld, zodat snel maatregelen tegen misbruik van
de gegevens kunnen worden genomen. 

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.