Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 257 bekeken

Zijlstra: Rijk zal monumentenzorg monitoren

De Monumentenwet en de Wabo worden gewijzigd. Hoe dat precies zal gebeuren, blijft onduidelijk. Dat het Rijk de gemeenten zal monitoren bij de uitvoering is wel toegezegd.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil de verantwoordelijk voor
monumenten en huizen die vallen onder het beschermde stadsgezicht grotendeels bij gemeenten neerleggen en de bewoners van de panden
veel meer vrijheid geven. Verbouwen of uitbreiden, dat moet deels
vergunningsvrij gebeuren. Al het onderhoud wordt vergunningsvrij, als het ligt
aan Zijlstra.

De plannen brengen onrust teweeg, terwijl iedereen het er
wel over eens is dat de regeldruk omlaag moet. Tijdens een commissievergadering
blijkt dat een meerderheid van fractiewoordvoerders van de Tweede Kamer voorstanders
zijn van een meldplicht. Bewoners met bouwplannen moeten hier dan eerst een
melding van maken bij hun gemeente.

Meldplicht

“Volgens mij volgt op de meldplicht geen juridische
procedure”, stelt Kamerlid Boris van der Ham van D66. “Het is een heel licht
middel.” Toch ziet de staatssecretaris dit anders. “In de Wabo is de
Rijksoverheid geautoriseerd om de regels op te stellen, dus een lokale
meldplicht zou niet passen bij deze wet. Het punt is dat een gemeente
vervolgens moet bepalen of er na die melding een vergunningsplicht bestaat,
terwijl we juist streven naar vergunningsvrij bouwen.”

“Er gaat veel naar de gemeenten en veel wordt overgelaten
aan de huizenbezitters”, zegt Jasper van Dijk van de SP. “De eigenaar gaat
bepalen hoe een monument wordt ingericht. Dat is risicovol.” De SP wil dat de
cultuurhistorische waarde van een gemeente wordt vastgelegd in structuurvisies.”

Zijlstra benadrukt dat juist voor het kleine onderhoud dit
soort plannen en de meldplicht averechts zullen werken. “Zo boeken we geen betere
resultaten.” De PvdA wil het verst gaan met de regulering. Dit staat haaks op het plan van de staatssecretaris. “Het gaat dan om papieren vergunningstrajecten,
die er niet toe leiden dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als ze
een hek willen ontroesten, moeten ze daar een vergunning voor aanvragen. Dat
duidt ook niet op vertrouwen.”

Subsidies

De staatsecretaris trekt wel 27 miljoen euro uit voor de restauratie van
45 monumenten en volgend jaar komt hetzelfde schip met geld nog eens langs. Artis
kan op die manier het Groote Museum (zie afbeelding) weer openen, bijvoorbeeld. Zijlstra zegde
toe nog voor het zomerreces de precieze wijzigingen voor te leggen aan de
Kamer.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.