Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 933 bekeken 2 reacties

Advies: Naar 13 Friese gemeenten door fusies

Fuseren van 27 naar 13 gemeenten in de provincie Friesland. Dat zorgt voor evenwichtiger lokaal bestuur, adviseert een Commissie van Wijzen aan Gedeputeerde Staten.

De commissie deed onderzoek naar de bestuurlijke toekomst
van de provincie. De naam van haar rapport: Meer burger, minder bestuur. Door
de herindelingen zou de bestuurlijke drukte afnemen en burgers meer invloed
hebben op de kwaliteit van hun lokale overheid. Verder zal het kleinere aantal
gemeenten, waarvan vier op de Waddeneilanden, ook nog efficiënter werken.

Opsplitsing

De commissie vraagt het provinciale bestuur om de regie te
pakken. Herindelingen van onderaf komen niet van de grond, volgens de adviseurs.
Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek zijn de economische kernen van de
provincie en zij waren het uitgangspunt voor dit advies, maar ook historische
verbindingen zijn hierin meegenomen.

Om deze operatie uit te voeren, worden
vier gemeenten zelfs opgesplitst. Het gaat om Littenseradiel, Opsterland,
Menameradiel en Boarnsterhim.

Opsterland moet volgens de wijzen in drie stukken worden
opgedeeld, en heeft alvast kritiek geuit op het plan. “Wij zien geen aanleiding
tot een herindeling waarbij onze gemeente is betrokken”, schrijft het college
van Opsterland aan de provincie.

Grondgebied

“Wij baseren onze visie op het feit dat er geen lokale
zwaarwegende problemen zijn, die tot schaalvergroting nopen. Het stoort ons dat
de buurgemeenten Smallingerland en Heerenveen geen oog hebben voor dit Rijksbeleid
en alleen ambities tonen om hun grondgebied ten koste van onder meer Opsterland
uit te breiden. Uitgaande van de filosofie van onderop achten wij de mening van
onze bevolking en die van onze gemeenteraad van hogere orde.”De Gedeputeerde Staten van Friesland moeten zich nog buigen over het
advies van de commissie
.
Nico van Wijk

2 reacties

 • no-profile-image

  Stef

  Wetende dat sommige Friese gemeenten nu al 20+ dorpen hebben, zie ik geen voordeel in het nog verder opschalen van de gemeenten.
  Hoe krijg je "meer burger" als je als burger steeds meer in de massa verdwijnt? Hoe krijgt je als dorpsbelang - bijna ieder Fries dorp heeft er een - nog een voet aan de grond als er al dertig dorpsbelangen jou voorgingen? Hoe zorg je dat de gemeentelijke organisatie zelf het overzicht op al die kleine kernen houdt? De eventuele winst in kosten door "minder bestuur" gaat juist verloren in het verlies voor de burger.
  Het klein houden van de gemeenten - en realiseer je dat een gemeente misschien klein qua inwoners maar groot qua oppervlakte is - zorgt dat je "meer burger" levert als gemeente.
  Dus als je gaat herindelen, doe het dan alleen als het logisch is. De Waddeneilanden zijn daar een voorbeeld van. Maar verder zie ik weinig kansen.

 • no-profile-image

  tongeren

  Als je de burger dichter bij her bestuur wil hebbeb en meer wil betrekken en...veel goedkoper werken dan moet je heel vlug gaan heeindelen, dat wil zeggen veel meer kleischalig maken.Beginnen met Amsterdamen Rotterdam

  Maar dat gaat toch niet door, want als je datwilt dan komen de rooierakkers met wat eigenzinnigge professoren zeggen dat het grootschalig moet.
  Alles wat grootschalig is kost veel meer geld,genereert zakkenvullers, werkt fraudeinde hand en isnietcontroleerbaar TinyOf registreer je om te kunnen reageren.