Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 204 bekeken

Gemeenteambtenaar wil minder provinciebestuur

Minder bestuurders? Goed idee, vindt 60 procent van de deelnemers aan een ledenpeiling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooral de provincie moet krimpen, en gemeenteambtenaren zijn daar het stelligst over.

Welke bestuurslaag moet krimpen? Van de ondervraagden vindt
60 procent dat het bij het bij de provincie wel minder kan. Ambtenaren van
gemeenten voelen zich dan ook vaak gehinderd in hun werk door bemoeienis van de
provincies. Van de gemeenteambtenaren vindt 68 procent dat er vooral op deze
bestuurslaag moet worden bezuinigd.

Kaasschaaf?

Van de 426 deelnemers vindt 23 procent dat de waterschappen
de klappen moeten opvangen, gevolgd door de gemeenten (18%) en de Eerste en
Tweede Kamer (15%). Een grote meerderheid vindt dat er slim moet worden
bezuinigd op het openbaar bestuur. Sommige bestuursorganen werken nu eenmaal efficiënter en
bij grotere lagen kan volgens de ondervraagden meer worden bespaard dan bij
kleine gemeenten, bijvoorbeeld. De kaasschaaf appelleert aan slechts negen
procent van de respondenten.De deelnemers aan de ledenpeiling hebben ook hun mening gegeven over de
collegeprogramma’s van Gedeputeerde Staten. Wat moeten hun plannen zijn? Minder
regels maken en controleren en taken naar het gemeentelijke niveau brengen,
vindt dertig procent. De taakverdeling tussen overheden is niet helder.
Provincies moeten zich bezighouden met kerntaken zoals ruimtelijke ordening.
Een ruime meerderheid van de ondervraagden is tegen afgedwongen herindelingen.
Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.