Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 303 bekeken 1 reactie

Jaar uitstel voor regeling arbeidsmarkt

Het kabinet is bereid gemeenten een jaar respijt te geven bij de invoering van de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Wet werken naar vermogen.

Dat blijkt uit een concept-onderhandelaarsversie van het
zogeheten bestuursakkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen. Het onderhandelingsresultaat wordt vandaag nog besproken in het
bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), donderdag door het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en vrijdag in de ministerraad.2013

In de nieuwe regeling worden de bijstand, sociale
werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn,
samengevoegd. Het kabinet wilde dit al volgend jaar doen, maar om gemeenten
meer voorbereidingstijd te geven zou dat nu per 1 januari 2013 kunnen. 

De VNG had van begin af aan om respijt gevraagd voor het
arbeidsmarktplan
. Wel wil het kabinet in 2012 onder meer al beginnen met 400
miljoen euro van de geplande bezuinigingen op re-integratiemiddelen voor het
aan het werk helpen van werklozen. Ook wordt nog dit jaar door het ministerie
van Sociale Zaken een projectgroep geformeerd voor de nieuwe regeling Werken
naar vermogen.

Zo is het idee om vanaf 2013 gemeenten de mogelijkheid te
bieden om mensen die bijvoorbeeld wegens een verstandelijke, lichamelijke of
psychische beperking niet in staat zijn zelfstandig 100 procent van het
minimumloon te verdienen, tijdelijk met een loonaanvulling aan de slag te
helpen.

Werkgevers hoeven dan alleen te betalen voor dat deel dat deze personen
wel productie kunnen leveren. Het bestuursakkoord gaat verder nog over
herverdeling van taken op onder meer het gebied van de AWBZ, jeugdzorg, ruimte,
natuur en water.Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Eén reactie

  • no-profile-image

    Greta Middel

    Steeds lees ik wat het werkgevers kan opleveren om bv Wajongers in dienst te nemen.
    Terecht het zijn veelal zeer gemotiveerde medewerkers. Wat ik niet lees: hoe we de Wajongers de juiste ondersteuning kunnen bieden en ze niet hun levenlang afhankelijk te laten blijven van een uitkering.
    Als je met een handicap nooit 100 % kunt werken, blijf je in de nieuwe wet je hele leven in de Bijstand en krijg je zo nooit de mogelijkheid om ook wat te sparen of een eigen huisje te kopen vanwege de vermogenstoets.

Of registreer je om te kunnen reageren.