Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 229 bekeken

Sociale partners onderzoeken Het Nieuwe Werken

“Het nieuwe werken en de flexibele schil van medewerkers vragen aandacht”, vinden sociale partners. Andere zaken op het programma voor de komende jaren zijn nieuwe contractvormen, mobiliteit van personeel en de inhuur van externen.

De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds), opgericht door de sociale partners van gemeenten, wil
beginnen met een heldere begripsbeschrijving van Het Nieuwe Werken. Een andere
vraag is wat de motieven van gemeenten zijn om dit in te voeren. En welke
invloeden gaan uit van het gebruik van social media?

Het fonds werkt aan een instrument om gemeenten bij deze
inrichting te ondersteunen. Daarnaast komen er themabijeenkomsten en virtuele
kenniskringen voor het delen van kennis, staat in het beleidsprogramma
2011-2013 van het fonds: Klaar voor de toekomst.

Externen

De inhuur van externen wordt in kaart gebracht. Waarom
worden zij ingehuurd en voor welke functies? Het A+O fonds vindt ook dat
er meer geïnvesteerd moet worden in de mobiliteit van ambtenaren. Door
bezuinigingsronden gaan veel gemeenteambtenaren uit zichzelf of gedwongen op
zoek naar een baan. Het fonds vraagt daarom speciale aandacht voor werk naar
werk-trajecten.

“Strategische personeelsplanning is noodzakelijk: op korte
termijn moet worden bezuinigd”, staat in het programma. “Maar op middellange
termijn vertrekken veel oudere medewerkers, waardoor een grote vervangingsvraag
ontstaat, zeker naar hoger opgeleiden.”

Subsidie

Het fonds heeft een subsidie voor de ontwikkeling en
mobiliteit van medewerkers. Met dit budget moeten gemeenten individuele
trajecten betalen waarmee ambtenaren een stap kunnen maken tijdens hun
loopbaan. De regeling is breder dan de scholingsregeling van de vorige periode.
Portfoliotraining, stages, detachering en dergelijken worden met de subsidie
gestimuleerd.Het fonds bestaat uit vertegenwoordigers van het College voor
Arbeidszaken, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en beroepsvereniging CMHF.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.