Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 356 bekeken laatste update:26 apr 2011

Top 10: Miljoenen besparen

Na elf doorlichtingen van de programma’s en de interne organisatie wordt duidelijk wat de gemeente Utrecht totaal kan besparen. Hoe kan deze gemeente ruim 66,5 miljoen euro bezuinigen?

“Het gaat om besparingsmaatregelen binnen de elf terreinen
die zijn onderzocht”, verklaart regisseur van de doorlichting Jaring Hiemstra
van Hiemstra & De Vries. Elke doorlichting is uitgevoerd door medewerkers
van de gemeente Utrecht, onder leiding van de externe expert.

Het doel was
objectief te rapporteren over de besparingsmogelijkheden.Door de gemeente Utrecht zijn elf inhoudelijke experts ingehuurd om de deelonderzoeken te leiden en een regisseur om het totale proces te begeleiden. De totale kosten hiervan bedroegen 800.000 euro.

In totaal laat de doorlichting een potentieel zijn van 66,5
miljoen, maar is dit plan niet te ambitieus? “Het is zeker ambitieus”, vindt
Hiemstra. “We vergelijken ook met de best practice op verschillende gebieden.
Zo hebben we bij de doorlichting overhead vergeleken met gemeenten met een lage
overhead”

Overhead

Twee voorbeelden. Als het gaat om de kosten voor burgerzaken
scoort Utrecht goed. De kosten per inwoner zijn lager dan het gemiddelde,
hoewel hier volgens het doorlichtingsrapport ook nog best wat te halen valt.
Als het gaat om de overhead, presteert de gemeente juist slechter dan de 10%
best presterende gemeenten . “De overhead bedraagt 32 procent”, vertelt de
adviseur. “Dat zijn ondersteunende functies, die moeten terug naar zo’n 27
procent van de organisatie. Het gaat dus om zes van de honderd formatieplaatsen.”

De samenvatting van alle doorlichtingsrapporten, is te
vinden in de eindnotitie van de regisseur en de elf deelrapporten. De
maatregelen voor de komende tijd staan hierin aangegeven. De doorlichtingen
geven het beeld dat er gemeentebreed moet worden bezuinigd, hoewel het
potentieel verschilt per terrein.

Top 10

 • Dienst Stadswerken: 14,3 miljoen euro
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: 13,9 miljoen
 • Overhead: 12,9 miljoen
 • Inkoop: 8,3 miljoen
 • Vastgoed: 5, 7 miljoen
 • Dienst Burgerzaken,Gemeentebelastingen en Dienstverlening:
  4,7 miljoen
 • Dienst StadsOntwikkeling: 2,7 miljoen
 • Bestuurs- en concerndienst: 2,6 miljoen
 • GG&GD: 1,15 miljoen
 • Bibliotheek Utrecht: 513.000 euro

Circa 39 miljoen euro moet voortkomen uit doelmatigheid.
Anders gezegd: uit de eigen organisatie. Er zullen formatieplaatsen verdwijnen
en het werk zal efficiënter moeten gebeuren, zoals gezegd met een kleinere
overhead. Maar dat is niet genoeg om het streefbedrag van de gemeente zelf te
halen.

Kerntaken

Utrecht moet vanaf 2014 55 miljoen besparen. Als er heel
doelmatig wordt gewerkt, blijft er nog zo’n 15 miljoen over. Om dat bedrag te
besparen moeten er keuzes gemaakt worden in de programma’s. Voorstellen die in
de doorlichtingsrapportages zijn genoemd zijn het verminderen van het aantal
bibliotheekvestigingen, het verkopen van vastgoed en het beperken van
subsidies.Vandaag bespreekt een raadscommissie het rapport; later buigt de hele
gemeenteraad zich over de plannen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.