Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 335 bekeken

Bouw mee aan de virtuele gemeente

Een virtuele gemeente als echte werkplek? Ja. “Door samen onze kennis te delen over gemeentelijke organisaties kunnen we innovatieve oplossingen voor de praktijk bedenken.” Hoe?

Door lid te
worden van de LinkedIn groep: de virtuele gemeente Steebeek. De bijdragen aan
de kennis binnen deze groep wordt gecoördineerd door een groep jonge
trainees waaronder Robert Vos, ook
projectleider in Leusden.

“Door
vraagtekens te zetten bij gemaakte keuzes, geldende richtlijnen en de manier
van werken wordt zichtbaar op welke punten er winst te behalen valt en welke
maatregelen nodig zijn”, verklaart Vos. “Een praktisch voorbeeld daarvan is de
manier waarop afdelingen op dit moment vaak communiceren: niet, namelijk.”

Voortwaerts

“We beginnen met een doelstelling”, zegt Vos. Het gaat om een experiment, om
co-creatie. Een experiment? Dat klopt, maar het gaat hier niet om de eerste
virtuele gemeente. Binnenkort worden de resultaten van een voorganger, de
gemeente Voortwaerts
, gepubliceerd.

Dit op
Gemeente.nu. Volgende week, als de eerste van een reeks columns waarmee Vos onze lezers elke
woensdag op de hoogte houdt van de vorderingen. Daarna tijdens een presentatie in
het gemeentehuis van Amersfoort, op 20 mei. Wie interesse heeft, kan zich hier
opgeven.

“Door
inzichtelijk te maken welke doelstelling je als gemeente hebt op verschillende
beleidsterreinen en daar met elkaar over spreken wordt de context van het werk
dat je doet inzichtelijk”, zegt Vos.

Bewustwording

“Die bewustwording is in het huidige, verkokerde systeem vrijwel verdwenen. De
maatregelen die voor een verandering in die situatie kunnen zorgen, kunnen
besproken en geïmplementeerd worden door simulatie. Dit om te kijken wat de
gevolgen zijn voor de kwaliteit van dienstverlening, efficiëntie op de afdeling
of simpelweg de financiële situatie.”

Het project
beperkt zich niet tot bepaalde beleidsterreinen en iedereen is welkom mee te
denken. Het is ook niet de bedoeling dat mensen een hoge drempel ervaren om met
ideeën te komen. Kenners en creatieve denkers kunnen elkaar ontmoeten. Geen
idee is te gek. Of het uitvoerbaar is, zal in de loop der tijd wel kristalliseren.

Implementeren

“Op ieder denkbaar terrein kan deze virtuele wereld ingezet worden om volop te
experimenteren, te leren en te implementeren. Er kan vervolgens in de buitenwereld
gewerkt worden aan het vermogen van gemeentes om regie te kunnen voeren over de
eigen organisatiegrenzen heen. Dialogen kunnen voeren, kunnen luisteren, kunnen
samenwerken, vertrouwen kweken en het conceptueel vermogen versterken zijn
daarin belangrijke pijlers.”

Als
projectleider ziet Vos dat mogelijkheden ook risico’s in zich mee kunnen
dragen. Risico’s die echte gemeenten niet graag nemen. “De andere gemeente
waarin ik mijn werk doe is virtueel. De virtuele gemeente heeft inwoners,
politieke partijen, een bestuur, veel voorkomende maatschappelijke problemen en
levensechte organisatorische dilemma’s. Er is één groot verschil: deze gemeente
wordt bestuurd door echte mensen in een virtuele omgeving. De uitdaging zit in
de combinatie van de door ons zelf bestuurde virtuele gemeente en de verbinding
met de buitenwereld.”

Doe mee

Vos nodigt iedereen van harte uit mee te doen en de mogelijkheden van de groep
te delen, bijvoorbeeld via social media. Daarom, nog een wervende afsluiter van
dit artikel.

“Stel je bent een ambtenaar die zijn werk met veel liefde doet.
Stel je doet dat werk zo goed als mogelijk binnen de richtlijnen en afspraken
van de organisatie en dat je er op termijn achter komt dat een aantal aanpassingen
binnen de organisatie een beter resultaat leveren. Stel dat. Na het stellen van
die vraag houdt het in veel gevallen op. Er zijn immers altijd genoeg redenen
te vinden om het niet te doen, maar dat hoeft dus niet. Vanaf nu is er nog maar
één goed excuus nodig om het wél te doen.”

Volgens Vos, en
de andere coördinatoren van de groep, worden excuses ondervangen door de
gevolgen van elke beslissing virtueel in kaart te brengen en daarna te
experimenteren, zodat de beste optie overblijft. “Het testen van een idee kan
op die manier altijd, waardoor er een wind van vernieuwing, verbetering en
modernisering door de organisatie gaat. Zij kan zorgen voor energie en
inspiratie bij de mensen, zodat zij het zelf in gang kunnen zetten.”

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.