Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 243 bekeken 2 reacties

Na verlies Wob-zaak: 'Naar het Europese Hof'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan, oordeelt de Raad van State. Samenvattend is dat de reden om niet te hoeven voldoen aan beroepen op de Wet openbaarheid van bestuur.

De zaak begon met onderzoek naar het programma Nederland
Open in Verbinding (NOiV). Journalist Brenno de Winter wilde interne documenten
hebben om in kaart te brengen in hoeverre NOiV een stimulans is voor het
gebruik van open source en standaarden door overheden. Maar de VNG valt niet onder
de Wob, gaf de vereniging als reden om de stukken niet openbaar te maken, en de rechter is het daarmee eens. 

Openbaar gezag

“Aangezien het op de Wob gebaseerde verzoek van De Winter
betrekking heeft op de uitvoering van het actieplan NOiV door gemeenten, moet
worden beoordeeld of de VNG ter zake van die uitvoering openbaar gezag
uitoefent”, meldt de Raad van State.

“In dat licht vormt de door De Winter aangevoerde relatie
tussen enerzijds de VNG en anderzijds gemeenten en de minister evenmin een
omstandigheid die met zich brengt dat de vereniging met enig openbaar gezag is
bekleed.”

De Winter verliest dus in hoger beroep en laat weten de
kwestie neer te leggen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. “Het
is bizar dat iedereen het erover eens is dat dit over beleidsdocumenten gaat, maar door
alleen naar de Algemene Wet Bestuursrecht te kijken is het doel van de Wob om
beleid te controleren niet mogelijk. Daarom stap ik naar het Europese Hof. Daar wordt gekeken naar de hele Staat der Nederlanden
en niet alleen naar een los orgaan.”

Transparantie

De Winter is hoopvol. “De kansen liggen daar anders. Dit is echt te belangrijk om te negeren en nog altijd loopt het
ICT-beleid niet goed. Ik ben bezorgd om de uitwerking van deze uitspraak in
hoger beroep. Wie het beleid wil toetsen zal dus bij alle gemeenten langs moeten.
Dat is veel werk, terwijl er dus een 'serviceclub’ bestaat die zich onttrekt aan
transparantie. Als ik bestuurder in een gemeente was zou ik dit gewoon niet
tolereren.”

Dan de vereniging, op haar website: "De VNG blijft zich ook in toekomst inzetten om al haar werkzaamheden
open en transparant uit te voeren. Zo zijn en blijven de algemene
ledenvergaderingen openbaar, publiceert de VNG beschikbare informatie
op haar website en werkt zij waar mogelijk mee aan verzoeken van derden
voor het verstrekken van bij haar bekende informatie."

De zaak wordt dus vervolgd. Dat kan een tijd duren. Voor het Hof
staat een lange rij wachtenden. Wanneer de zaak precies in behandeling wordt genomen,
is nog niet bekend.

Nico van Wijk

2 reacties

 • no-profile-image

  Lea Manders

  Onbegrijpelijk dat de VNG vanuit die transparantie gedachte zich zo opstelt. Wordt de overheid steeds meer gesloten als een oester? Wat heeft men toch te verbergen?

 • no-profile-image

  werner olde kalter

  het is bijzonder teleurstellend te moeten constateren dat ge gemeenteraadsleden
  van leiden op dit punt volop hebben gefaald

  100 euro per uur voor zoekwerk
  is absurd en ook volledig in tegenspraak met
  wat men van een dienstverlenend orgaan / dan wel organisatie als burger mag verwachten

  het isc een buitengewoon knevelend voorstel dan wel besluit

  het geeft aan dat er in leiden een heleboel te verbergen is

  of beter gezegd onder de pet moet blijven

  rest maar een middel de informatie verstrekking van de burger aan de gemeente / ambtenaren eveneens in rekening te brengen evenals de wacht tijd aan de diverse loketten en bij de diverse afdelingen

  het resultaat zal snel zichtbaar zijn

  een lege gemeente kas
  immers met het invullen en aanleveren van overbodige informatie aan de overheid is men per persoon per jaar minimaal 12 uur bezig

  tel uit je winst maar ja wat kun je van een niet lezende gemeenteraad verwachten

  niet veel / bijna niets
  of het moet om een stem voor een zetel gaan
  en dan nog ben je niet verzekerd van je stem

  het onderwerp is het meest duidelijke voorbeeld dat je je maar kunt wensen


Of registreer je om te kunnen reageren.