Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 568 bekeken 2 reacties

Onterecht ontslag ambtenaar Beuningen

De ambtenaar uit Beuningen zou een klokkenluider zijn, die met een brief zijn collega’s aan de schandpaal had genageld. De rechter oordeelt anders.

De Beuningse ambtenaar werd op staande voet ontslagen. Over
het daaropvolgend aangespannen kort geding zei burgemeester Huib Zijlmans: “Dat mogen ze
doen
.” En die zaak heeft de gemeente dus verloren.

In november 2010 kreeg het college
de anonieme brief, met als afzender De Klokkenluider en als onderwerp
‘oneerlijk ambtenaren’. In de brief zijn beschuldigingen geuit over het gedrag
van collega’s bij de gemeente. In het bijzonder werd gewezen op bepaalde
panden, die niet gebouwd zouden zijn zoals ”wij de gemeente Beuningen de vergunning hebben
afgegeven”, citeert de rechter uit de brief.

Handschrift

Het college had een
handschriftexpert op de met de hand geschreven enveloppe gezet. Daaruit zou
blijken welke medewerker het lek was. Ook een zinsnede uit de brief leek te
wijzen op de later ontslagen ambtenaar: ”Ik ben al heel lang in dienst van de
gemeente Beuningen.
De tijd die ik nog moet uitdienen, zal ik op een eerlijke manier doen”.

De burgemeester verweet de ambtenaar meerdere keren leugens te vertellen. Toch
bewees tegenonderzoek dat het niet bewezen is dat het om deze
ambtenaar gaat. Per
14 juni kan de medewerker opnieuw aan de slag in Beuningen. De gemeente moet de
proceskosten betalen.

Nico van Wijk

2 reacties

 • no-profile-image

  nobby - animal cop

  Bij klokkenluiders is het bijzonder dat de organisatie altijd achter de overtreders/daders gaat staan "totdat het tegendeel bewezen is". Vrijwel nooit wordt de zaak goed uitgezocht en toegelicht. Meestal is de klokkenluider de klos. Ook hier waar toch stevige vraagtekens te zetten zijn bij het mogelijk corrumperende gedrag van bedrijven en gemeentelijke toezichthouders die kennelijk een oogje dichtknijpen. Ik adviseer gemeente Beuningen om schoon schip na te streven. Laat iedereen - in persoon maar ook anoniem - signalen over corruptie uiten. Wedden dat er dan veel concrete info vrijkomt waar je wat mee kunt doen om je integriteit te bewijzen.

 • no-profile-image

  Beste Nobby

  Beste Nobby,
  Iedere gemeente heeft een zogenaamde klokkenluidersregeling om ambtenaren in staat te stellen om netjes melding te maken. In de CAO geldt in dat geval een garantie dat er geen ontslag volgt. Nu heeft deze meneer/mevrouw er voor gekozen om het anders te doen. Dat kan en dat is zijn/haar goed recht echter de ontslagbescherming is er niet.

  De logica om totdat het tegendeel bewezen is achter de verdachten te blijven staan volgt uit het rechtsbeginsel dat je ONschuldig bent totdat is aangetoond dat je schuldig bent.

  Begrijp me niet verkeerd: corrupte/foute medewerers krijgen wat mij betreft allemaal een aangifte bij justitie aan de broek en strafontslag en (vanwege verwijtbare werkloosheid) geen uitkering.

Of registreer je om te kunnen reageren.