Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 229 bekeken 1 reactie

Uitleg Donner over ‘misbruik’ Wob

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken legt de bal op de stip, met een brief aan de Tweede Kamer. De Wet openbaarheid van bestuur moet worden aangepast.

“Om
mee te kunnen denken met de overheid en te kunnen participeren aan het werk van de overheid moeten burgers over voldoende informatie beschikken”,
schrijft Donner. “Maar burgers moeten ook toegang tot overheidsinformatie
hebben om het bestuur adequaat te kunnen controleren en eventuele misstanden
aan de kaak te kunnen stellen.”

De minister wijst op de website van de overheid. Daar is veel informatie
te vinden, meldt Donner. “Daarnaast kan iedere burger op basis van de Wob bij
bestuursorganen informatie opvragen over bestuurlijke aangelegenheden. Daarbij
hoeft de verzoeker geen belang te stellen. Elk telefoontje, mailtje of brief
aan een bestuursorgaan met een verzoek om informatie kan formeel een
Wob-verzoek inhouden.”

Intimiteit
Donner voegt daaraan toe dat het streven naar openbaarheid van bestuur
niet ten koste mag gaan van het dagelijkse werk. “Goed bestuur is gediend met
een bepaalde mate van vertrouwelijkheid. Interne adviezen en concepten komen
niet in aanmerking voor systematische publicatie. Deze ‘beleidsintimiteit’
maakt het voor ambtenaren mogelijk nieuwe ideeën vrijelijk te bespreken.”Ook het bezuinigen op de ambtenarij moet volgens Donner worden
meegenomen in de overweging de Wob te wijzigen. “Dit kabinet streeft naar een
compacte overheid met minder ambtenaren. Bij eventuele wijziging van de Wob zal
daarom kritisch bekeken moeten worden wat wijziging daadwerkelijk toevoegt aan
het huidige stelsel en wat mogelijke neveneffecten zijn, waarbij ik onder meer
denk aan de gevolgen voor effectiviteit en de inzet van capaciteit binnen
bestuursorganen.

Openbaarheid
Dan is er nog het Europese verdrag van Tromsø voor de openbaarheid van overheidsinformatie. Voordat besloten kan
worden over ondertekening van het verdrag zullen eerst alle bijzondere wetten
met eigen, van de Wob afwijkende regels over openbaarheid dan wel geheimhouding
getoetst moeten worden aan het verdrag. Het gaat om een groot aantal wetten.”Ook naar het mogelijke niet-ontvankelijk verklaren van Wob-verzoeken
moet nader onderzoek worden gedaan. Vooral gemeenten hebben hier last van, schrijft
Donner. “Het ervaren probleem met oneigenlijk gebruik van de Wob ligt dan ook
niet zozeer in de omvang van het oneigenlijk gebruik, maar meer in het gebrek aan een afwijzingsgrond
in de Wob voor die gevallen waar overduidelijk sprake is van misbruik – vaak
van personen met wie het bestuursorgaan al een conflict heeft.”

Nico van Wijk

Eén reactie

  • no-profile-image

    Mijn mening

    Ik las als laatste dit: - .....maar meer in het gebrek aan een afwijzingsgrond in de Wob voor die gevallen waar overduidelijk sprake is van misbruik – vaak van personen met wie het bestuursorgaan al een conflict heeft.”-

    De mensen die al een conflict hebben met het bestuursorgaan moeten juist (letterlijk én figuurlijk) worden voorzien van informatie. Als je dat niet doet is er geen eerlijke uitkomst van het conflict mogelijk, mijns inziens.

Of registreer je om te kunnen reageren.