Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 311 bekeken 1 reactie

VNG: Evaluatie van Bouwbesluit nodig

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is best goed te spreken over het Bouwbesluit. Wel zijn er nog belangrijke aandachtspunten.

Van de voorschriften uit de huidige bouwverordening verdwijnt het grootste deel. Deze komen terug in het nieuwe Bouwbesluit, waarvan het concept nu in de Tweede Kamer ligt. De VNG vraagt de aandacht voor een aantal punten.

In het kort gaat het om de volgende punten: 

 • Het Bouwbesluit 2012 voegt voor verbouwingen het actuele
  kwaliteitsniveau toe. Dit is alleen te handhaven als de aanvrager
  de gegevens levert waaruit het actuele kwaliteitsniveau blijkt. Het kan
  niet zo zijn dat de gemeente ter plaatse het actuele niveau
  inventariseert.
 • Het is goed dat straks leegstaande kantoorgebouwen tot woningen
  verbouwd kunnen worden. De uiteindelijke formulering in het
  concept Bouwbesluit om dit mogelijk te maken reikt echter veel verder. 
 • De omgevingsvergunning voor het slopen voor asbest moet in
  stand blijven. De voorstellen betreffen nu toch een meldingsplicht.
  Meldingen leveren altijd minder informatie op voor gemeenten, wat
  problemen oplevert voor de gemeentelijke handhaving.  
 • De eenvoudiger regelgeving gaat uit van meer eigen
  verantwoor-delijkheid van opdrachtgevers/eigenaren. Daarbij mag het
  bevoegd gezag geen inhoudelijke toets uitvoeren of eisen stellen.
  Als echter later gebreken aan het licht komen, moet duidelijk zijn dat
  het niet de gemeenten is die hiervoor verantwoordelijk is.

Evaluatie

Gelet op de ingrijpende wijziging die
het nieuwe Bouwbesluit 2012 meebrengt, pleit de VNG  voor een evaluatie
op korte termijn, bij voorbeeld na twee jaar, onder meer over de
voorgaande punten.

Nico van Wijk

Eén reactie

 • no-profile-image

  Peter Bos

  Een meldingsplicht voor het slopen van asbest past niet in de structuur van de omgevingsvergunning! Tenminste dat is het standpunt van de minister toen het ging over een meldingsplicht voor kleine wijzigingen bij monumenten welke speelde bij de discussie over vergunningsvrij bouwen bij Rijksmonumenten.

Of registreer je om te kunnen reageren.