Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 1180 bekeken

Onderzoek: Ambtelijke fusie leidt tot slagkracht

Drie kleine gemeenten; één ambtelijke organisatie. Een bestuurskrachtonderzoek leert dat Blaricum, Eemnes en Laren daar beter van zijn geworden.

De zogeheten BEL-gemeenten zijn ambtelijk gefuseerd, en dat
volledig. De medewerkers vallen onder één begroting en één organisatie.
Tegelijkertijd hebben de gemeenten ieder nog een eigen college en gemeenteraad.
Er is dus geen sprake geweest van een herindeling.

Eigenheid

Adviesbureau Twynstra Gudde is gevraagd te kijken naar de
prestatie die voortkomen uit deze manier van samenwerken. Daarnaast is
onderzocht of de kleine gemeenten in ’t Gooi hun eigenheid hebben behouden en
zo herkenbaar zijn gebleven voor hun inwoners. 

Het bureau komt met lovende conclusies. “Deze
gemeenten hebben anno 2011 laten zien dat zij:

- hun eigenheid in de samenwerking hebben behouden en dat er
in de samenwerking oog is voor de couleur locale van Blaricum, Eemnes en Laren.
Dat ‘samenwerken en krachtenbundeling’ niet ten koste zijn gegaan van de eigenheid
maar dat het heeft bijgedragen aan meer slagkracht bij het realiseren van hun
eigen opgaven

- een slagkrachtige ambtelijke organisatie hebben neergezet
die zakelijk en professioneel uitvoering geeft aan de gemeentelijke taken en de
lokale ambities van de gemeentebesturen

- zij samen met regionale partners actief werken aan de
realisatie van hun opgaven en daar waar de omvang van de taak vraagt om een groter
schaalniveau, deze gemeenten de kennis en de capaciteit hebben om met regionale
partners invulling te geven aan deze taak.”

Taken

De BEL-gemeenten lopen voorop met deze manier van
samenwerken, die wint aan populariteit. Wat dat betreft is het leerzaam te zien
welke taken zij gezamenlijk uitvoeren. Het gaat om dienstverlening, inkoop en
aanbesteden, handhaving en burgerparticipatie. Let wel, de gemeenten zijn al
sinds 2005 bezig om deze gezamenlijke organisatie van de grond te krijgen.

De bestuurders van Blaricum, Eemnes en Laren maken jaarlijkse
afspraken over de uitvoering van de taken. Het gaat dan om
dienstverleningsovereenkomsten en opdrachten voor projecten,
gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld.

Door de samenwerking worden efficiencyvoordelen
behaald, volgens het onderzoek. Opvallend: het rapport (PDF) is gespeend van kritiek.
De conclusie: door de positieve uitkomst van het onderzoek is een herindeling
overbodig. Dit terwijl een fusie oorspronkelijk wel de bedoeling was.

BestuurskrachtVoor het bepalen van de bestuurskracht is documentenonderzoek gedaan en
een groot aantal interviews en enquêtes gehouden. Het doel van dit soort
metingen is te zien of een gemeente of samenwerkingsverband de taken goed weten
uit te voeren.

Grote Dag van de Kleine Gemeenten

Hoe bouw je mee aan een slagvaardige, efficiënte organisatie? Het jaarlijkse congres van Gemeente.nu geeft richting. Lees verder >>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.