Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 1275 bekeken

Provincie Friesland pakt regie bij herindelingen

Gedeputeerde Tineke Schokker meldt de Provinciale Staten in Friesland dat zij na de zomer langs alle gemeenten gaat om te zien of een grote ronde herindelingen mogelijk is.Of de nieuwe richtlijnen voor gemeentelijke fusies iets verandert aan de rolverdeling tussen de overheden, valt daarmee te bezien.

Harlingen, Franekeradeel en Dongeradeel zouden interesse
hebben te fuseren tot grotere gemeenten. Ook andere Friese gemeenten krijgen bezoek
van de gedeputeerde. Een commissie van wijzen adviseerden Schokker en consorten
nog dat herindelingen van onderop niet van de grond komen. Volgens het Beleidskader
gemeentelijke herindeling van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken
is dit wel bedoeling.

Proeftuin

Hoewel, een “representatief onderzoek” onder inwoners is volgens
de nieuwe richtlijnen nodig om te zien wat het draagvlak is voor een
herindeling. Vooral dat betekent “van onderop”. Verder moet de fusie urgent zijn en
voortkomen uit een inhoudelijke noodzakelijkheid. Probleem is wel dat een en
ander niet praktisch ingevuld is. Zo wordt Friesland een proeftuin voor het
nieuwe beleidskader.

Het meest gevoelige punt is de opdeling van de gemeente
Boarnsterhim
. Per 1 januari 2014 wordt die gemeente opgedeeld. Delen van
Boarnsterhim worden toegevoegd aan Leeuwarden en Heerenveen. Andere delen gaan
naar Súdwest Fryslân en de nog te vormen fusiegemeente Skarsterlân, Gaasterlân
Sleat en Lemsterland.  

Regie

Andere gemeenten, zoals Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel,
zijn minder positief over de fusies. Krijgt het oordeel van inwoners meer
gewicht bij het besluit wel of niet te herindelen? Ook met de nieuwe
richtlijnen ligt de beslissing hiervoor nog steeds bij gemeenteraden; ook als
een meerderheid van de burgers dit niet willen. De provincie houdt de regie. De
Tweede Kamer is slechts toezichthouder op het proces, maar daarmee nog wel de
partij die het laatst aan het woord is.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.