Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 219 bekeken

VNG: Verwarring over normen dienstverlening

Er komen signalen uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk over de minimumbranchenormen voor gemeentelijke dienstverlening. Om verwarring te voorkomen, geeft de VNG een nadere toelichting op de minimumbranchenormen.

De toelichting heeft betrekking op de normen voor e-mails, brieven en de omgevingsvergunning.

Normen voor e-mails en brieven

 • Bij de minimumbranchenorm voor e-mail gaan wij uit van een centraal
  e-mailadres. De minimumbranchenorm is niet bedoeld voor e-mails die
  binnen komen bij individuele medewerkers;
 • Bij e-mails geldt enerzijds dat de afzender op kortere termijn
  antwoord verwacht dan bij een brief. Anderzijds komen ook ingewikkelde
  vragen binnen per e-mail. In dat geval kan de e-mail als brief in
  behandeling worden genomen, waarna de termijn voor brieven geldt. Dit
  wordt in de ontvangstbevestiging gecommuniceerd naar de afzender;
 • Bij alle contactkanalen (telefoon, brief, balie, e-mail,
  website) is als minimumbranchenorm opgenomen dat de de burger/klant de
  gelegenheid krijgt aan te geven of zijn/haar vraag is beantwoord. Zo
  niet, dan kan desgewenst een specialist worden ingeschakeld. Voor de
  goede orde wordt opgemerkt dat hier met een  'specialist' ook een
  backoffice-medewerker wordt  bedoeld.

Omgevingsvergunning

 • De minimumbranchenorm geldt alleen als sprake is van een volledige
  vergunningsaanvraag. Met het oog daarop is bij de minimumbranchenorm
  voor de gemeentewebsite opgenomen dat de indieningsvereisten op de
  gemeentelijke website staan;
 • De termijnen van 8 en 26 weken bij de minimumbranchenorm
  omgevingsvergunning gelden dus alleen wanneer de indiener  - naar het
  oordeel van de gemeente - een volledige vergunningaanvraag heeft
  ingediend.

Ledenbrief
De VNG heeft in maart 2011 een
ledenbrief modelkwaliteitshandvest minimumbranchenormen verstuurd.
Hierin wordt het belang aangegeven van de minimumbranchenormen als
ondergrens van gemeentelijke dienstverlening.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.