Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 187 bekeken

'Einde aan verplichte grondaankoop voor natuur'

De provincie Gelderland wil niet langer alle landbouwgrond die beschikbaar komt, aankopen voor natuurontwikkeling. Er is een verzoek gestuurd aan staatssecretaris Bleker om de verplichting tot grondaankopen op te schorten.

Van
het Rijk kregen de provincies in 2007 de opdracht om de gronden te
verwerven die nodig zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk
van met elkaar verbonden natuurgebieden. De provincie was verplicht
alle gronden die binnen de grenzen van de geplande EHS werden
aangeboden, aan te kopen.

Bezuinigingen
Het Rijk financierde aanvankelijk
deze grondaankopen, uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. In 2010
maakte staatssecretaris Bleker daar, in verband met bezuinigingen, een
einde aan. Bleker bood daarbij de provincies aan dat hij akkoord wil
gaan met het opschorten van de aankoopplicht, als provincies daar om
vragen.

Toekomstig beleid
Het opheffen van de
aankoopplicht is vooralsnog tijdelijk, tot het moment dat er meer
duidelijkheid is over het toekomstige natuurbeleid. De provincies zijn
in onderhandeling met het Rijk over de overdracht van taken op het
gebied van natuurbeheer en de rijksbezuinigingen. De provincie
Gelderland is bezig met het opnieuw vaststellen van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland.

Selectief aankopen
Het opschorten van de
aankooplicht betekent overigens niet dat de provincie Gelderland
helemaal geen grond meer aankoopt voor natuurontwikkeling. Zonder de
verplichting kan de provincie meer zelf bepalen welke grondaankoop
verantwoord is in het licht van toekomstig beleid.

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.