Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 337 bekeken

Pilot voor handhaving van de kinderopvang

Negentien gemeenten gaan met de pilot GIR Handhaven aan de slag om een efficiencyslag te maken bij de handhaving en inspectie van de kinderopvang. De pilot is een initiatief van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING).

De gemeenten die aan de pilot  deelnemen zijn Achtkarspelen, Almere, Apeldoorn, Cuijk, Den Bosch, Enschede,
Heemstede, Hengelo, Hoogeveen, Leiden, Lelystad, Rotterdam,
Schiedam, Stichtse Vecht, Tytsjerksteradiel, Veghel, Wierden, Zeist
en Zwolle.

Module voor gemeenten en GGD's
Voor
gemeenten en GGD'en is door het ministerie van SZW de applicatie
Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) ontwikkeld. Voor gemeenten een
module ter ondersteuning van handhaven (GIR Handhaven) en voor GGD'en
een module ter ondersteuning van inspecteren (GIR Inspecteren). In de
pilot wordt GIR Handhaven getoetst door een representatieve groep
gemeenten, die zo de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het systeem
kunnen beoordelen.

Interesse
Een
belangrijk onderdeel van de pilot is om de (keten)werkprocessen onder
de loep te nemen en gemeenten te helpen een efficiencyslag te maken. Er
was veel interesse bij gemeenten om aan de pilot mee te doen. Het maakt
duidelijk dat er behoefte is aan een systeem dat de handhavingsprocessen
rondom de wet Kinderopvang ondersteunt. In 2012 moet GIR Handhaven
landelijk worden uitgerold.

Financiering

Voor
2012 en verder heeft het ministerie van SZW besloten om niet alleen de
kosten voor het beheer en de doorontwikkeling van het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK) op zich te nemen, maar ook het beheer en de
doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) (voor
zowel inspecteren als handhaven)


Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.