Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 386 bekeken 3 reacties

Bewijs van goede dienst als vliegwiel

Het zijn twee verschillende werelden die bevolkt lijken door een verschillend soort mens: de ondernemer en de ambtenaar. In Wassenaar en Voorschoten worden stappen gezet om de werelden samen te brengen. De sleutelwoorden: begrip, vertrouwen en samenwerking.

“Je kent het wel, dan heb je een vraag aan de gemeente en dan wordt je drie keer doorverbonden om van iemand te horen dat degene die daarover gaat alleen op donderdagmiddag of dinsdagochtend werkt. Of je dan wil terugbellen. Als ondernemer word je dan gek, dat duurt toch te lang”, Andre van Herk, voorzitter van de ondernemersvereniging Wassenaar en directeur van een groot verhuisbedrijf, schetst een karikatuur van het contact met de gemeente.

“Maar gelukkig hebben wij heel veel ambtenaren die goed meedenken en meewerken”, vult Van Herk meteen aan. De ondernemende ambtenaar noemen ze dat in de twee gemeenten Wassenaar en Voorschoten die vanaf 1 januari ambtelijk samen verder gaan.

Onderzoek

De twee zijn dit jaar gestart met een uitgebreid onderzoek naar de dienstverlening aan hun ondernemers. Het onderzoek mondde naar goed gebruik uit in een verbeterplan en een Bewijs van Goede Dienst. Daar zijn Voorschoten en Wassenaar niet de eerste mee, wat ze wel als eerste doen is de uitkomsten en het plan niet slechts intern bespreken, maar die uitkomsten presenteren op een bijeenkomst voor ambtenaren, besturen en ondernemers. Het heeft te maken met de transparantie die de gemeenten nastreven.

“Nu gaan we allemaal aan de slag om de verbeteringen te realiseren”, aldus Hester van Leeuwen, programmamanager Dienstverlening van Voorschoten. “Met elkaar”, is de niet onbelangrijke aanvulling. Want dat ambtenaren en ondernemers samen moeten optrekken staat buiten kijf.

Van Leeuwen: “We krijgen van ondernemers te horen wat zij belangrijk vinden. Sneller, korter en makkelijker is vooral wat zij willen. Maar dat is soms wat eenvoudig gedacht. Waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is, is een goed besluit. Dus moeten we ook zorgvuldig zijn en de goede afwegingen maken.”

Dat stuit wel eens op onbegrip. Want een goed besluit, kost tijd. ‘En tijd kost geld’ is een oud adagium bij de ondernemers. Toch is er ook daar begrip. ‘Liever een langzame slak op de juiste weg dan een snelle haas op het verkeerde pad’, vatte een ondernemer tijdens de bijeenkomst het begrip samen.

Duidelijkheid
Het is vooral duidelijkheid wat de ondernemers graag willen. Duidelijkheid die de gemeente ook kan geven door aanvragen beter te begeleiden. “De intake is heel belangrijk”, concludeert Van Leeuwen. Geef de ondernemers niet een woud aan formulieren, maar leg uit, begeleid en toon begrip. Dat is wat de ondernemende ambtenaar doet.

En dus gaan de gemeenten aan de slag met de belangrijkste verbeterpunten (één ondernemersloket, casemanagement en bedrijfsbezoeken, efficiëntere interne processen en vermindering van de administratieve lasten). Dat wil zeggen de voorbereidingen starten nu, zodat de nieuwe ambtelijke organisatie er in 2013 mee aan de slag kan gaan. 

Een logisch en duidelijk traject, of toch niet? “Ik zie niet waarom die punten niet de komende vier maanden gerealiseerd zijn”, aldus Van Herk. “Zo werkt dat in mijn bedrijf toch ook. Als ik niet snel zorg dat ik mijn zaken op orde heb dan kan ik de deur wel sluiten.” De aanstaande organisatieverandering is voor hem geen excuus. “Dan hebben ze het over wegnemen van cultuurverschillen. Voorschoten ligt hier nog geen kilometer vandaan. Hoezo cultuurverschillen?”

Startpunt
Het tekent vooral de verschillen van de twee werelden. Verschillen die natuurlijk nooit helemaal zullen worden weggenomen. Een gemeente is geen commercieel bedrijf en een onderneming is geen gemeente. Maar zowel ondernemers als gemeenten roemen in Wassenaar en Voorschoten de goede verhoudingen en strooien met voorbeelden.

Het bewijs van goede dienst wordt gezien als een aanmoediging en vertrekpunt om de banden aan te halen en de professionele omgang tussen de twee soorten zo soepel mogelijk te laten verlopen. De open dialoog zal er voor zorgen dat ze elkaar scherp houden en bewijs van goede dienst ook in de toekomst niet verbleekt. “Super”, vat Van Herk de gezamelijke uitdaging samen. “We zijn er met zijn allen op uit om iets goeds te doen.”

In Wassenaar en Voorschoten zijn de partijen er van overtuigd dat ze nu het goede pad hebben gekozen. Of ze dat als slak of haas bewandelen, zal nu gaan blijken.

Joost Valkhoff

3 reacties

  • Reactie verwijderd door een beheerder

  • no-profile-image

    Mariska

    Wel eens bij stil gestaan dat ambtenaren wel willen, maar dat zij zich aan wet- en regelgeving dienen te houden. Wat de meeste vergeten is dat een ambtenaar ook gewoon Burger is, en net zo goed last heeft van die stroperigheid.

  • Reactie verwijderd door een beheerder

Of registreer je om te kunnen reageren.