Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 274 bekeken

Veel kritiek op begrotingswet EU

De VNG, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn kritisch over het wetsontwerp houdbaarheid overheidsfinanciën (Hof).

Het wetsontwerp Hof wil paal en perk stellen aan het
jaarlijks toegestane emu-tekort van onder andere gemeenten. Maar het
wetsontwerp is nog onvoldoende uitgewerkt voor een definitieve reactie. Na het bestuurlijk overleg van 10 mei verwachten VNG, IPO en UvW een definitieve reactie te kunnen geven.

Boete onacceptabel

Dat gemeenten via de Wet Hof
van het Rijk een boete krijgen
wanneer er vanuit Brussel geen boete
wordt gegeven, is onacceptabel. Het coördinatiemechanisme voor de beheersing van het gezamenlijke
emu-saldo van gemeenten is in het reeds aangepaste wetsontwerp nog
onvoldoende uitgewerkt voor een oordeel. En de huidige begrotingsregels
uit de gemeentewet garanderen al houdbare gemeentefinanciën. 

Gelijkwaardige inspanning

Een ander element uit
het wetsontwerp is het voorstel om voor gemeenten een gelijkwaardig
emu-saldo vast te stellen als voor het Rijk. Maar daarmee gaan gemeenten
een dubbele inspanning leveren.

Het Rijk moet van Brussel terug naar een emu-saldo van nul. Gemeenten
betalen hieraan mee, omdat de rijksbezuinigingen voor het terugdringen
van het overheidstekort in de normering van het gemeentefonds
doorwerken. De schuldquote van de gezamenlijke gemeenten bedraagt nog niet de
helft van die van het Rijk. Er is geen noodzaak om die schuld terug te
dringen.

Aandelen

Gemeenten hebben juist zelf een vaste emu-tekortruimte nodig. Met die
tekortruimte kunnen afgesproken investeringsopgaven en
vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd. Ook is die ruimte nodig voor
gemeenten die goed bij kas zitten door bijvoorbeeld de aandelenverkoop
energiebedrijven.

Met een vaste emu-tekortruimte behouden ze de mogelijkheid deze
gelden terug in de maatschappij te investeren. Dat wordt door de
gelijkwaardige inspanning in het huidige wetsontwerp geblokkeerd.

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.