Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 784 bekeken

Fusieproces Gouda en Waddinxveen stopgezet

De provincie Zuid Holland heeft besloten de procedure op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) voor de gemeenten Gouda en Waddinxveen stop te zetten.

Op 27 maart hebben Gedeputeerde Staten en betrokken gemeenten - Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en de gemeenten in de Krimpenerwaard -, afgesproken een externe commissie opdracht te geven om de ruimtelijk-economische kansen en de bestuurlijke randvoorwaarden die daar uit voortvloeien voor het gebied Midden-Holland te onderzoeken. Aangezien betrokken gemeenten unaniem en zonder voorbehoud hebben uitgesproken op deze wijze met de provincie verder te willen gaan, wordt de herindelingsprocedure voor Gouda en Waddinxveen stopgezet.

De gemeenten in Midden-Holland zijn zelf een proces gestart om de bestuurskracht in de regio te verbeteren en tot een gezamenlijke identiteit te komen. Uiterlijk in juni 2012 stellen de gemeenten een gezamenlijke visie vast. In aansluiting hierop start na het zomerreces de externe commissie, die de komende periode, in samenwerking met de gemeenten wordt samengesteld.

Het onderzoek van de commissie richt zich onder andere op de volgende vragen: Wat is het ruimtelijke en economische profiel en potentie van Midden-Holland als regio in Zuid-Holland? Hoe kan dit vervolgens worden uitgedragen? Welke bestuurlijke allianties zijn wenselijk en waar kan gezamenlijk worden opgetrokken? Het onderzoek wordt afgerond met een adviesrapport aan de opdrachtgevers eind december 2012

Joost Valkhoff

Of registreer je om te kunnen reageren.