Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 177 bekeken 1 reactie

Wetsvoorstel wachtgeldverkorting naar Kamer

Het wetsvoorstel Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is naar de Tweede Kamer gestuurd en daarmee openbaar.

Als het
wetsvoorstel wordt goedgekeurd betekent dit dat de maximale duur van de 
wachtgeldregeling wordt ingekort van de huidige 4 jaar naar 3 jaar en
twee maanden. De datum van inwerkingtreding zal zijn 1 september 2012.

De maximale duur van het wachtgeld van politieke ambtsdragers wordt
hiermee gelijk getrokken aan de duur van een normale
werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden.

Overgangsregeling

De versobering van de
uitkeringsduur gaat gelden voor zittende en nieuwe ambtsdragers.
Eerbiedigende werking geldt uitsluitend voor al eerder ingegane
uitkeringen voor zover deze zijn ingegaan vóór de datum van
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel. Die is in artikel II bepaald op 1
september 2012.

Er is niet voorzien in een eerbiedigende werking voor ambtsdragers
die op het moment van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel nog in
functie zijn.

Het
Lente-akkoord vergt veel van de gehele samenleving. Dat politieke
ambtsdragers hierin het goede voorbeeld geven en een eigen bijdrage
leveren, is wezenlijk voor het maatschappelijk draagvlak van de
ingrijpende maatregelen die zijn aangekondigd in het Lente-akkoord. Het
kabinet vindt dat dit aspect zwaarder dient te wegen dan de
verwachtingen die de politieke ambtsdragers hebben kunnen ontlenen aan
de rechtspositieregeling waaronder zij hun ambt hebben aanvaard.

Het wetsvoorstel laat de aanspraken voor
aftredende politieke ambtsdragers die op dat moment 55 jaar of ouder
zijn en een voor de Appa-uitkering geldende loopbaan hebben van 10 of
meer jaren, ongemoeid.

Amendering

Alle gegevens zijn gebaseerd op
het voorstel zoals dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Aangezien de Tweede Kamer de mogelijkheid van amendering
heeft, kan niet met zekerheid worden gesteld dat dit voorstel in de
huidige vorm ook in het Staatsblad zal verschijnen. Bovendien zal na de
Tweede Kamer ook de Eerste Kamer het door de Tweede Kamer aangenomen
voorstel nog behandelen.

Normaal gesproken kan de Eerste Kamer het
wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Eerder kan aan de bovenstaande
informatie geen zekerheid worden ontleend.

Dit wetsvoorstel
ziet onder meer op geldelijke voorzieningen voor leden en gewezen leden
van de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in
artikel 63 van de Grondwet. Artikel 63 van de Grondwet bepaalt dat
dergelijke geldelijke voorzieningen bij wet worden geregeld en dat deze
wet alleen kan worden aangenomen met ten minste twee derden van het
aantal uitgebrachte stemmen.

Verhoging pensioenleeftijd

Demissionair minister
Spies gaat in de Memorie van Toelichting ook in op de verhoging van de
pensioenleeftijd: "In de Appa is de ingangsdatum van het aanvullend
pensioen nu gefixeerd op 65 jaar. Het wijzigen van deze leeftijd in een
flexibele pensioengerechtigde leeftijd vereist een complexere aanpassing
van de Appa dan het onderhavige voorstel beoogt. Vanwege die
complexiteit zal deze aanpassing in een separaat wetsvoorstel worden
geregeld."

Nico van Wijk

Eén reactie

  • no-profile-image

    G.v.Poppelen

    Geachte. Wat er geschreven staat dat de wachtgeld regeling gelijkkomt te staan met de duur van de WW. Wildat ook zeggen dat ambtsdragers nu ook verplicht zijn om werk te zoeken, zodat de wachtgeldregeling hiermee verder bekort kan worden. Of heeft deze groep eerts het voorrecht om 3 jaar en 2 maanden eerst uit te zitten voordat zij moeten gaan soliciteren. Mocht dit het geval zijn dan is dit niet rechtvaardig. Zij kiezen voor dit vak en als het ophoud moet ook voor hen de solicitatieplicht gestand worden gedaan. Ik vind dit toch wel erg lang. Mvg. G.v.Poppelen

Of registreer je om te kunnen reageren.