Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 452 bekeken

VNG overlegt met vakbonden over loopbaanbegeleiding

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt momenteel met de vakbonden over de uitwerking van de in de cao afgesproken loopbaanbegeleiding voor ambtenaren.

De VNG stelt dat er bij het uitwerken van de werk naar werk-regeling onderscheid moet worden gemaakt tussen het rechtspositionele deel van het traject en het loopbaan- en opleidingsdeel, wat fase I wordt genoemd. "De VNG gaat dit onderdeel samen met de bonden verder uitwerken", stelt de vereniging op haar website. "Eind deze zomer bespreken we de eerste versie hiervan." 

Door een "drastische" verandering van de werktijden wordt Het Nieuwe Werken mogelijk, met de huidige cao. Dat ambtenaren in algemene dienst komen per 1 januari 2013 was al bekend.

Toekomst

Gemeenteambtenaren worden gevraagd om mee te denken over toekomstige cao's. "In het akkoord hebben we
afgesproken de Cao ‘toekomstproof’ te maken. VNG en bonden gaan eerst in
de eigen achterban bespreken wat dit moet inhouden. Hoe ziet de ideale
Cao eruit voor gemeenten?"

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.