Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in
Bestuurszaken

Nieuws 203 bekeken

Wat partijen vinden van de Europese Unie

Het zal een van de belangrijkste onderwerpen van de verkiezing voor de Tweede Kamer worden: de Europese Unie. Ook voor gemeenten is het reilen en zeilen van de unie van groot belang.

Het meest positief is D66. Moeten we miljarden schuiven naar het Europees
StabiliteitsMechanisme? Ja, vindt D66, onder voorwaarden. “D66 is voorstander
van harde begrotingsafspraken”, staat in het programma.“Landen die zich niet aan die afspraken houden, moeten worden gecorrigeerd.
Het is noodzakelijk dat overheden die in de kern in staat zijn hun schulden af
te betalen, maar tijdelijk geen geld van de markt aan kunnen trekken, onder
voorwaarde van hervormingen en bezuinigen, geld kunnen lenen. Een lender of
last resort is noodzakelijk. Daarbij kunnen de ECB, een groot Europees
noodfonds of, onder strikte voorwaarden, Euro-obligaties voor specifieke
doeleinden, nuttige instrumenten zijn.

Het meest tegengesteld aan de kijk op de zaak van D66 is
het programma van de PVV. “Het grootste Brusselse waanzinproject heet euro”,
schrijft de partij. “De gedachte is: verschillende culturen, economieën en
begrotingen, maar wel een gezamenlijke valuta. Probleem is dat al die landen
onderling verschillen en dus bijvoorbeeld een apart rente-niveau nodig hebben.
Al die verschillende economieën kun je geen eenheidsregime opleggen, dat is
uiteindelijk slecht voor iedereen: one size fits none.”

“Bij Griekenland zien we waar dat toe leidt. Het land maakt economisch
slagzij. Toen IJsland in hetzelfde schuitje zat kon het zijn eigen munt
devalueren. Dat joeg de export en het toerisme aan en binnen no-time was
het land weer op de been. Griekenland zit echter vast in de Brusselse
gevangenis en heeft dezelfde munt en rente als de rest van de eurozone.”

Migratie

Net als de PVV maakt de SP zich zorgen over de migratie uit Midden- en
Oost-Europa. “Nederland
intensiveert de hulp aan de Europese landen aan de buitengrens van de Europese
Unie om te zorgen voor beheersbare migratie, met respect voor de rechten van
vluchtelingen. Daar staat tegenover dat we in Europa ook meer zullen vragen van
de landen die onze steun krijgen. Met landen buiten de EU maken we afspraken om
te stoppen met het doorlaten van duizenden migranten op weg naar Europa.”

Het moet
wel anders en beter, maar de SP is geen tegenstander van de Europese Unie.

Ook de
PvdA ziet het niet somber in. “Gelukkig lijkt er een nieuwe wind door Europa te
waaien”, stelt de partij. “Weg van de chagrijnige aaneenschakeling van
topoverleggen met nieuwe bezuinigingsafspraken, maar gericht op perspectief, op
groei en op bestrijding van de werkloosheid. Er is een grote toekomst voor een
sterk en sociaal Europa waarin landen steeds meer naar elkaar toe groeien,
profiterend van elkaars kracht, en elkaars zwaktes opheffend. Een Europa dat
veel meer is dan een markt en een munt.”Markt en munt.
Ook GroenLinks refereert hieraan: “De Europese vlaggen bij de Gaypride in Warschau tonen
dat Europa steeds meer over gedeelde waarden gaat, niet alleen over markt en
munt. Daarom mogen we Europa niet overlaten aan de regeringsleiders met hun
besloten onderonsjes. Burgers moeten meer invloed krijgen op wat er gebeurt in
Brussel.”Verder gaat het
weer vaak over duurzaamheid. Minder bio-industrie; meer zone- en windenergie.
GroenLinks wil ook dat Europese landen stoppen met kernenergie.Minder Europa

De ChristenUnie
is kritischer. Minder en beter moet het, die Europese Unie. Natura 2000 slaat
de plank bijvoorbeeld mis, volgens de christenen. Meer integratie? Niet als het
ligt aan deze partij. “De
verandering waar de ChristenUnie vorm aan wil geven is allereerst om mensen
geen verantwoordelijkheid te ontnemen, maar gelegenheid te geven in vrijheid
verantwoordelijkheid te dragen. Dat willen we ook doortrekken naar Europa. De
oplossing voor de Europese crisis is niet de vlucht naar voren naar meer
Europa, maar minder en een beter Europa.”

Het CDA staat ook
niet meteen te juichen. “Het Europese integratieproces is geen doel op
zichzelf. Het is de weg voor een handelsnatie als Nederland om de interne markt
te versterken en de invloed in de wereld te vergroten en de waarden te
waarborgen waar wij als Europa voor staan: vrijheid, democratie, rechtsstaat en
mensenrechten.” De partij pleit voor het nationaal afgeven van gele kaarten bij
Europese wetten die niet werken in Nederland.

Dan de VVD. “Niet méér Europa maar een wérkend
Europa. En daar is nog een wereld te winnen.”, staat in het programma. “Voor de
VVD staat Nederland midden in de Europese Unie. Maar de VVD heeft veel kritiek
op de Brusselse bureaucratie: de regelzucht, de geldverspilling en de
inefficiëntie. De Europese Commissie en vooral het Europees
Parlement proberen zichzelf belangrijker te maken door meer te doen, maar zij
zouden vooral hun huidige
taken beter moeten uitvoeren.”

Landbouw

De VVD heeft
de meest inhoudelijk onderbouwde kijk op de zaak. De partij geeft veel
praktische voorbeelden. Een voorbeeld: “Tweederde van het Europese budget gaat
naar landbouw- en cohesiebeleid. Dat zijn uitgaven die relatief weinig
bijdragen in Nederland. Grote delen van de agrarische sector in ons land doen
het zonder Europese subsidie en voor onze armere regio’s zorgen we in de eerste
plaats zelf. Waarom betaalt Nederland voor onrendabele landbouw in Frankrijk?
Waarom draagt Nederland bij aan de armoede in Zuid-Italië als Noord-Italië tot
de rijkste regio’s van Europa hoort?”

Nico van Wijk

Of registreer je om te kunnen reageren.