VU Law Academy

Voor al uw juridische (specialisatie) opleidingen!

De VU Law Academy is onderdeel van de faculteit Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij organiseert leergangen en cursussen voor (academische) juristen. 

Bij de cursussen wordt vooral ingegaan op de actualiteiten en de recente ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.

De leergangen die VULA organiseert zijn gericht op verdere specialisatie en bieden meer diepgang. De theorie wordt aan de hand van praktijkcasussen behandeld. Er is tijdens de colleges veel ruimte voor discussies en het stellen van vragen. De docenten komen uit de wetenschap en de praktijk. Enkele leergangen worden afgerond met een examen. Het aanbod aan leergangen voor (semi)overheidsjuristen is zeer uitgebreid.

Verder specialiseren? Schrijf u dan in voor een leergang.

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
(start maart 2017)

Leergang Decentrale verordeningen
(start: 3 november 2016)

Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers 
(start: 28 september 2016)

Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden
(start: 31 oktober 2016)

Nieuwe leergang: Tax Compliance voor Overheden - Start voorjaar 2017
Uw organisatie heeft te maken met de vennootschaps-, de omzetbelasting en de loonheffingen. Met de omzetbelasting en loonheffing heeft u al langer te maken, maar met de vennootschapsbelasting pas vanaf 1 januari 2016. In de leergang Tax compliance voor overheden worden de oude en nieuwe fiscale verplichtingen vanuit zowel het fiscale als het control-perspectief benaderd. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Hoe dekt u de risico’s af? Hoe is de noodzakelijke kennis en betrokkenheid van de rest van uw organisatie? De leergang biedt u een integrale behandeling van belastingheffing bij overheden en geeft de gelegenheid om de vragen te stellen die daarover bij uw organisatie aan de orde zijn.