Nieuwsbrief Ontvang gratis de Gemeente.nu nieuwsbrief schrijf je in

294 bekeken

Samenwerken voor open standaarden

Nico van Wijk
Samenwerken voor het gebruik van open standaarden lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd.

- COLUMN - Erik Gerritsen

Op woensdag 22 juni wordt in Utrecht de achtste (!) Bestuurstafel decentrale overheden
gehouden, een reeks van bijeenkomsten waarbij bestuurders, leveranciers en
inhoudelijke deskundigen uit verschillende geledingen van overheden bijelkaar
komen en 'doorbraken' op het gebied van open standaarden en open source
software identificeren en concretiseren.


Met het eind van het programmabureau
NOiV in zicht, wordt de bijeenkomst voor het eerst (mede) voorgezeten door
KING-directeur Tof Thissen, aan wie ik het voorzittersstokje in maart heb
overgedragen.

In de afgelopen jaren heeft de Bestuurstafel een aantal mooie én zichtbare
doorbraken opgeleverd. Zoals Leveranciers
Manifest Open Standaarden
, dat in januari 2010 werd aangeboden aan
toenmalig staatssecretaris Frank Heemskerk  van Economische Zaken. Leveranciers
die het manifest ondertekenen, committeren zich aan de realisatie van
interoperabiliteit, transparantie, controleerbaarheid, beheersbaarheid en
digitale duurzaamheid waar het gaat om software.

Doorbraken


Waarom komen er doorbraken, zoals het Leveranciersmanifest? Het
NOiV-beleid landt alleen wanneer partijen elkaar weten te vinden en met elkaar
iets tot standbrengen dat niemand alleen voor elkaar krijgt. Overheden,
leveranciers én de grote uitvoeringsorganisaties hebben elkaar erg hard nodig
als ze de 'ketenvraagstukken' willen aanpakken. Dat is ook de kracht én de
winst van de afgelopen Bestuurstafels geweest: de vrijwillige samenwerking
tussen verschillende partijen én de nadrukkelijke rol voor de leveranciers om
het NOiV-beleid concreet toepasbaar te maken.

Wat mij betreft is samenwerking, en met name de wil óm te samenwerken, in dit
soort processen onontbeerlijk. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang
niet altijd. In veel gevallen heeft het te maken met elkaar willen en kunnen
vertrouwen, en is een intensieve 'masseerperiode' nodig om dat te
bewerkstelligen.

Gelet op de verschillende behaalde doorbraken, is het
resultaat er dan ook naar. Alleen daarom al verdient het aanbeveling dat de
samenwerkingslijn, die in de afgelopen jaren met de Bestuurstafel is ingezet,
ook in de komende periode wordt voortgezet. Met Tof Thissen als voorzitter zou
dat moeten lukken. Lijkt mij...

Zie ook de uitgave:

'De oogst van
anderhalf jaar Bestuurstafel decentrale overheden
'

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.