Omgaan met agressie op straat

Omgaan met agressie op straat

Agressie op straat komt steeds vaker voor. Op welke manier kunnen handhavers interveniëren
in het gedrag van de burger? Een juiste aanpak en communicatie met burgers en overtreder zorgen ervoor dat de verhouding tussen handhaver en overtreder niet op nauwelijks wordt geschaad. Lees meer in dit kennisdocument!

Voor wie?
Dit kennisdocument is vooral geschikt voor alle handhavers en hun leidinggevenden.


Download dit gratis kennisdocument >>
 Bekijk ook onze andere kennisdocumenten:

  
10 aandachtspunten bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden

 
Werkproces Alcohol op de openbare weg 

 
Toezichtsbevoegdheden Flora- en Faunawet