Agenda

Vereniging voor OverheidsManagement

Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
167 Bestuurszaken

Details evenement

19 december 2012
16:45 uur
Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
Vereniging voor OverheidsManagement
070-3394705 / 06-11776969
geen, wel graag aanmelden

 44e Reuring!Café   - 19 december - 16:45 tot 18:30 uur  - Glazenzaal (Prinsessegracht 26, Den Haag)

In het regeer- en bestuursakkoord van het Rijk is vastgelegd dat gemeenten, op het gebied van werk, WMO en jeugd, de verantwoordelijkheid krijgen over vrijwel de gehele ondersteuning van inwoners. Bestuurlijk lijkt het merendeel van de drie decentralisaties georganiseerd. Maar is de lokale overheid al klaar voor de start?
Gemeenten zijn druk bezig met het organiseren van samenwerkingen, maar ervaren te veel onduidelijkheid. Ze zijn behalve erg betrokken vooral bevreesd voor de tijdsklem. Gebrek aan tijd gaat de kwaliteit van de uitvoering stevig onder druk zetten. Betere oplossingen met minder geld lijkt goed te kunnen. Maar er zijn nog teveel vragen rondom de uitvoering: welke hoofdkeuzes moeten we bij de uitvoering aan de orde te stellen?

Host is  Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij Ministerie van BZK. Onze speciale gasten zijn:  Marriëte Hamer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, Maarten Schurink, Gemeentesecretaris in Utrecht, Tony van de Vondervoort, Oud-Gedeputeerde Zuid-Holland en Jan Waaijer, waarnemend burgemeester in Woerden.

Tijdens het Reuring!Café zal ook het jaarboek 2012 met als titel ‘Finesse in het vakmanschap: het samenspel tussen bestuurders en topambtenaren’ van de Vereniging voor Overheidsmanagement gepresenteerd worden.

Aanmelden via: http://www.vom-online.nl/reuringcafe/reuringcafe-uitvoerbaarheid-van-de-3ds