Agenda

Reuring!Café

Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
117 Bestuurszaken, Loopbaan

Details evenement

22 januari 2013
16:30 uur
Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
Vereniging voor Overheidsmanagement
06-12432866
gratis

Over een toekomstbestendig personeelsbeleid: visie gevraagd!
Welke creatieve oplossing kan voor verbinding zorgen van de korte en langetermijn problematiek rondom in-, door-, wissel- en uitstroom? Tot 2020 staat de vacaturedeur op een klein kiertje, en daarna zal die niet ineens met een zwaai opengaan. Hoe zorgen we er dan toch voor dat de beste mensen op de juiste plekken zitten? Is er lucht om zorgen voor diversiteit en fris geluid?

De Grote Uitstroom is achterhaald. De instroomruimte bij de overheid zal nog beperkter zijn dan we afgelopen jaren dachten. Ouderen werken veel langer door en de externe arbeidsmarkt heeft een te hoge werkloosheid voor gewone mobiliteit. De Algemene Rekenkamer agendeert deze spagaat voor de Rijksdienst.

Strategische personeelsplannen worden ingehaald door de werkelijkheid. Awareness voor het vraagstuk is stap één. Staan 'mensen' op de agenda bij de managementteams bij het Rijk zoals dat bij de beste werkgevers het geval is? De Kamer heeft minister Plasterk gevraagd te komen met een nieuwe visie op de Rijksdienst: hoe kan de visie en ambitie van het Rijk gekoppeld worden aan een duurzaam strategisch personeelsbeleid dat is voorbereid op ontwikkelingen van de toekomst?

Het zevende seizoen Reuring!Café’s zoekt de randen van het debat van de vernieuwing van de overheid. Hoe blijft de overheid in verbinding met innovatie? Kunnen we de thermometer stoppen in de overheid en spraakmakende gasten gebruiken om vernieuwing daadwerkelijk vorm te geven? Bij deze zoektocht naar wat beter betekent bij kleiner en beter zijn uw eigen ervaringen en inzichten meer dan welkom! Draag bij aan het debat!

Host is Saskia Stuiveling, President van de Algemene Rekenkamer. Onze speciale gasten zijn: Olaf Welling, directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk, Bram Stijn, Professor HRM in the public sector, Jowi Bijsterbosch, directrice PM van Rijkswaterstaat en Wassila Hachchi, Tweede Kamerlid voor D66.