Agenda

Bestuurlijke Veiligheidsdialoog - GRIP op de veilige samenleving?

Kasteel De Vanenburg , Putten
178 Bestuurszaken

Details evenement

10 oktober 2013
11:45 uur
Kasteel De Vanenburg , Putten
BlomBerg Instituut
073-6842525
€ 195,- excl. btw p.p. (incl. koffie, thee, lunch, borrel en naslagwerk)

Op 10 oktober 2013 vindt in Kasteel De Vanenburg te Putten de Bestuurlijke Veiligheidsdialoog ‘Grip op Veiligheid?!’ plaats. Een multidisciplinaire ontmoetingsplaats voor burgemeesters, directeuren en topambtenaren op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In deze strategische en kleinschalige setting buigt u zich dan over de vraag: “hoe houden we in de snel veranderende samenleving grip op veiligheid?” U krijgt via trendwatcher en futurist Tony Bosma inzicht in de toekomst. Vanuit hier maakt u de vertaling naar mogelijkheden voor snelle en flexibele samenwerking zonder ‘dikke draaiboeken’, binnen of juist buiten bestaande structuren. Kijk voor een actueel programma op: www.bestuurdersdebat.nl/veiligheid.

Kasteellunch met Trendspeech
Raak geïnspireerd door Tony Bosma, genomineerd Trendwatcher of the Year 2013. Hij schetst u tijdens de Kasteellunch een onmisbare doorkijk naar de veilige samenleving van de toekomst. 

Daarna verkent u via prikkelende debatten en dialogen met elkaar onder andere de volgende vragen:

  • Hoe organiseert u snelle en flexibele samenwerkingsvormen zonder ‘dikke draaiboeken’ binnen bestaande of juist buiten bestaande structuren?
  • Met welke partners, op regionaal en bovenregionaal niveau?
  • Waar ondersteunen de uitkomsten van Commissie Hoekstra de aansluiting van de rampenbestrijding op de toekomst? Welke innovaties zijn NU nog nodig?
  • Wat kunnen burgemeesters en operationeel leidinggevende wél doen in de bestaande juridische en organisatorische context om adequaat op te treden tijdens moderne incidenten en rampen?

Debat en dialoog – vertaling naar het OOV domein
Bepaal aan welke knoppen u kunt draaien om aan te sluiten op de informatiesamenleving. Ga in dialoog met onderstaande frisdenkers en dwarskijkers: Piet Bruinooge, burgemeester gemeente Alkmaar | Maike Delfgaauw, hoofd communicatie NCC | Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid | Nathalie Kramers, plv. politiechef regionale eenheid Noord-Nederland | Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Erwin Muller, vice-voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid | Janine van Oosten, havenmeester Port of Amsterdam | Jac Rooijmans, directeur Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Beperkt aantal plaatsen
Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor 40 bestuurders, directeuren Veiligheidsregio, Publieke Gezondheid, regionaal commandanten Brandweer, politiechefs, (hoofd)officieren van justitie en topambtenaren vanuit gemeenten en rijksoverheid. Vanwege het interactieve karakter is het aantal plaatsen beperkt.