Agenda

Meldkamer van de Toekomst… op weg naar 3.0?!

Nieuwe Meldkamer Haaglanden , Den Haag
182 Bestuurszaken, Handhaving

Details evenement

14 november 2013
09:30 uur
Nieuwe Meldkamer Haaglanden , Den Haag
Veiligheidsregio Haaglanden en de Politie eenheid Den Haag
073-6842525 (conferentiebureau Veiligheidsregio Haaglanden)
45,- p.p. exclusief btw.

De conferentie “Meldkamer van de Toekomst” is speciaal bestemd voor:

  • Hoofden Meldkamer
  • Directeuren Veiligheidsregio’s
  • Regionaal Commandanten Brandweer
  • Politiechefs Nationale Politie
  • Bestuurders en beleid- en smaakmakers vanuit rijk en gemeenten
  • Directeuren Publieke Gezondheid en Regionale Ambulance Voorzieningen
  • Hoofden automatisering en informatiemanagement
  • Hoofden van afdelingen veiligheidsbeleid, rampenbestrijding en opleidingscentra
  • CEO’s, Security- en safety managers uit vitale sectoren, waaronder het bedrijfsleven
  • Vertegenwoordigers vanuit wetenschap en koepel-, kennis-, en belangenorganisaties

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Uw verzoek tot aanmelding kunt u doen via www.vrh.nl