Agenda

Landelijk Openbaar Ruimte Congres

Alphen aan den Rijn en Zaanstad
115 Ruimte & Milieu

Details evenement

11 december 2013
09:30 uur
Alphen aan den Rijn en Zaanstad
Elba Media
info@elbamedia.nl
033 87 00 100

 

 

De burger maakt kwaliteit

 

Amersfoort, 26 juli - Het congres van Stedelijk Interieur bestaat 10 jaar en dat is een goede reden om extra uit te pakken met een tweedaagse editie: het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR). Niet twee dagen achter elkaar, maar één dag in oktober en één dag in december, op twee verschillende locaties, met twee invalshoeken, maar met één centraal thema: De burger maakt kwaliteit!

 

Alphen aan den Rijn

30 oktober – Alphen aan den Rijn – ‘Burgers maken de openbare ruimte’

De gemeente Alphen aan den Rijn kan bogen op twintig jaar ervaring met burger­participatie en heeft geleerd wat je wel en niet aan burgers kan overlaten. En hoe je dat in de praktijk organiseert. Eén van de lessen die de gemeente graag uitdraagt is dat burgerbetrokkenheid in het ontwerp- en inrichtingsproces leidt tot kwaliteit.

 

Reden genoeg om de actieve burger centraal te stellen tijdens deze eerste LCOR-congresdag. Want welke rol heeft de gemeente anno 2013 (nog)? En:

-          wat kun je wel en wat kun je niet aan die burger overlaten?

-          hoe kun je ontwerpen vanuit de identiteit van een gebied?

-          hoe beantwoord je de vraag naar de toepassing van nieuwe media

-          wie liften er eigenlijk allemaal mee op een kwaliteitsslag en kun je die baathouders mobiliseren?

 

Integraal werken blijkt in veel gevallen de aangewezen aanpak, een goede analyse van de kosten en baten, zoals TEEB, zorgt voor een aanpak die goed is uit te leggen. Een succesvolle openbare ruimte is er niet één die blinkt op de tekentafel, maar die in de praktijk wordt bezocht en gebruikt. Openbare ruimte staat of valt bij de burger, de professional weet daar naadloos op aan te sluiten. Op dag 1 van LCOR leert u hoe.

 

Zaanstad

11 december – Zaanstad – ‘Identiteit maakt verantwoordelijk’

Met het project Inverdan heeft de gemeente Zaanstad fors geïnvesteerd in de uitstraling van het centrumgebied van Zaandam. Nu wil de gemeente ook de woonwijken in de stad een herkenbare identiteit geven. En daarbij draait het vooral om de burger. Zodra die zich ergens thuis voelt, gedraagt hij zich verantwoordelijker. Die betrokkenheid is niet alleen belangrijk voor het realiseren van kwaliteit, maar vooral voor het behouden ervan.

 

Op de tweede LCOR-congresdag kijken we welke rol identiteit speelt in de openbare ruimte en de betrokkenheid van de burger. Want hoe creëer je bij burgers het gevoel van eigenaarschap? En:

-          hoe geef je de openbare ruimte (met behulp van kleine interventies) meer herkenbare identiteit?

-          wat is hierbij de rol van de burger?

-          moet je fysiek in de openbare ruimte investeren, of juist economisch of sociaal?

-          hoe betrek je baathouders in het ontwerpproces?

 

Ook hier draait het om een integrale kijk op het gebruik van de openbare ruimte.

 

Noot voor de redactie en niet bestemd voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elba Media, Wendy Louwen, 033 87 00 100