Agenda

Reuring!Café recht op risico: de paternalistische overheid voorbij

Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
138 Bestuurszaken, Handhaving

Details evenement

04 december 2013
17:00 uur
Glazenzaal, Prinsessegracht 26, Den Haag
Vereniging voor Overheidsmanagement
lisa@vom-online.nl
06-11776969
Gratis bij inschrijving

Al dan niet ingegeven door bezuinigingen, is er op veel terreinen sprake van een terugtredende overheid. Aan de andere kant leeft bij veel mensen nog steeds het idee dat de overheid zo ongeveer “alles” moet regelen. Sterker: burgers, media en politiek vragen steeds méér van de overheid. Waarbij de politiek nogal eens de neiging heeft om elk risico bij de burger weg te nemen.

Hoe om te gaan met deze paradox? Voor wie is de overheid er eigenlijk? Moet de overheid niet in eerste instantie juist uitgaan van de zelfredzaamheid van de burger? Wie gaat de burger vertellen wat hij wel of niet van de overheid mag verwachten?

Dit zijn slechts enkele van de prikkelende vragen die Mark Frequin, directeur-generaal Wonen en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de orde zal stellen in het komende Reuring Café. Vindt u dat u als burger best uw eigen boontjes kunt doppen, of hebt u liever een overheid die u aan het handje neemt?

Kom op 4 december om 17:30 naar het Reuring!Café in en discussieer mee. Vuurwerk gegarandeerd!

Host is Pieter Cloo, Secretaris Generaal van het Ministerie van V&J. Onze speciale gasten zijn: Fred Teeven, staatssecretaris van V&J, Stavros Zouridis, hoogleraar Bestuurskunde enThijs Kleinpaste, jonge speechwriter en auteur.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens dit Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG WB bij het ministerie van BZK, is onze presentator.

De bezoekers van het REURING!Café zijn ambtenaren die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid. Ben jij dat? Aanmelden kan via http://vom-online.nl/agenda/agendapunt/25. Toegang alleen met (gratis) toegangsbewijs.