Agenda

Topoverleg De Informatie Overheid

De Lindenhof, Delft
161 ICT

Details evenement

04 december 2013
12:45 uur
De Lindenhof, Delft
BlomBerg Instituut
050-5569660
€ 245,- excl. btw

Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om beleid vanuit het individu op te bouwen- en verbindingen te leggen die voorheen niet gemaakt konden worden.(trendrede 2014)


De Big Data revolutie is hét voertuig voor deze kanteling in het publieke domein. De toegevoegde waarde van data voor het slimmer werken en maatschappelijke innovatie moet dan ook hét strategische agendapunt zijn in uw bestuurs- en directiekamers. Want juist u bent de strategische aanjager van deze vernieuwing.   

Kleinschalig en exclusief topoverleg
In een kleinschalige bestuurlijk overleg met burgemeesters, gemeentesecretarissen, wethouders, CIO vanuit gemeenten, rijk, ZBO’s en publieke sectoren agendeert u tijdens het ‘Topoverleg De Informatie Overheid’ vanuit visie en goede voorbeelden van koplopers samen de bestuurlijke en organisatorische uitdagingen om de waarde van big data op een strategische wijze toe te passen in het publieke domein.

Tijdens deze middag krijgt u inzicht in:
• op welke ‘gouden data-eieren’ het publieke domein zit;
• de waarde creatie van Big Data voor optimalisatie van uw interne organisatie, dienstverlening, innovatie en kwaliteit;
• hoe Big Data maatschappelijke innovatie aanjaagt;
• de paradigmaschift die u hiervoor moet maken in bestuur en beleid;• uw positie in het publieke domein in de i-samenleving;
• hoe u aansluit bij de koplopers in het publieke domein.

U bent aan zet!
Raak geïnspireerd en leer van concrete en goede voorbeelden. Schrijft u zich direct in, dan bent u verzekerd van deelname aan dit urgente Topoverleg i-Overheid. 

www.informatieoverheid.nl 
________________________________________