Agenda

Masterclass ‘de nieuwe aanbestedingswet en gevolgen voor uw praktijk’

NBC, Nieuwegein
184 Bestuurszaken

Details evenement

28 maart 2013
09:00 uur
NBC, Nieuwegein
SBO
020-50 41 570
599

De binnenkort in werking tredende Nieuwe Aanbestedingswet bevat veel nieuwe voorschriften. Aanbestedende diensten moeten hun (Europese, nationale en onderhandse) aanbestedingsprocedures en –beleid in lijn brengen met de nieuwe regels. Ondernemingen moeten met deze nieuwe regels rekening houden bij het inschrijven op aanbestedingen en samenwerken met(semi-)overheden. 

Laat u op 28 maart in een ochtend volledig informeren over de gevolgen voor u door mr. Jeroen Bergevoet, advocaat aanbestedingsrecht Boot advocaten, bij deze door het SBO georganiseerde masterclass.

Hoor alles over de concrete gevolgen en toepassing in uw praktijk:

  • Hoe zien de nieuwe regels eruit?
  • Wat is de rol van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn?
  • Hoe zien de nieuwe regels rondom proportionaliteit eruit?
  • Wat zijn de nieuwe regels rondom clusteren?
  • Wat zijn de nieuwe regels voor onder de drempel?

Antwoorden voor aanbestedende diensten en inschrijvers!

  • Aanbestedende diensten: Welke gevolgen heeft de nieuwe wet voor uw aanbestedingsprocedures en inkoop- en aanbestedingsbeleid?
  • Inschrijvers: Waarmee moet u met de nieuwe Aanbestedingswet rekening houden bij het inschrijven op aanbestedingen?