Agenda

congres Lokaal Veiligheidsbeleid

Hotel Schiphol A4, Amsterdam
281 Bestuurszaken, Handhaving, Ruimte & Milieu

Details evenement

18 april 2013
09:30 uur
Hotel Schiphol A4, Amsterdam
Gemeente.nu
0786253892
299

Lokale Veiligheid gaat over de straat, buurt, wijk, gemeente en regio. Succes wordt daarbij afgemeten aan de veiligheidsbeleving van de burger. 
 
Het organiseren van veiligheid op lokaal niveau is een bijzonder complexe zaak en valt niet eenvoudig weg te zetten onder één domein. Openbare orde, Jeugd en Gezin, Welzijn, Onderwijs, Zorg, Belastingen, Handhaving en Toezicht hebben allemaal direct of indirect te maken met veiligheid. En veiligheid is niet een zaak van de gemeente alleen. Het valt of staat met goede samenwerking tussen daadkrachtige organisaties, die dicht op elkaar zitten, goed communiceren en informatie uitwisselen.

Congres Lokaal Veiligheidsbeleid
Het congres Lokaal Veiligheidsbeleid op 18 april 2013 brengt deze partijen samen. Er worden onderwerpen besproken als:

  • Sociale Media en Jeugd / Jeugdaanpak
  • Voorbeelden en inspiratie vanuit het hele land
  • Integraal Veiligheidsbeleid voor beleidsmedewerkers

Alleen als je samen de lokale veiligheid organiseert dan pak je mensenhandel, drugsoverlast en vastgoed fraude aan, ben je project X de baas en ben je succesvol in je jeugdaanpak. Schrijf je dan ook vandaag nog in!