Agenda

Landelijk Congres Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen

de Rijtuigenloods, Amersfoort
159 Sociaal

Details evenement

14 mei 2013
de Rijtuigenloods, Amersfoort
Ministerie van BZK & Platform31
06-55714766
0

DE PRAKTIJK ALS LANDINGSBAAN VOOR DE TRANSITIES
De laatste jaren is in de gemeenten veel werk verzet om te komen tot een integrale benadering van kwetsbare gezinnen, waarbij het cijfer 1 centraal staat: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. Generalisten (ook wel sociale professionals, frontlijnwerkers of sociaal werkers genoemd) en domeinoverstijgend werken spelen hierin een cruciale rol. De integrale manier van werken is al in diverse steden succesvol en kostenefficiënt gebleken. De kennis en ervaringen die zijn opgedaan bij de aanpak Achter de Voordeur -en Multi Probleemgezinnen kunnen als ‘landingsbaan’ worden gezien voor de komende transities. De transities zullen er voor zorgen dat de integrale werkwijze en de regierol van de gemeente versterkt moeten worden terwijl tegelijkertijd een bezuinigingsopgave moet worden doorgevoerd.

Op dinsdagmiddag 14 mei 2013 organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met Platform31 het landelijk congres ‘Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen: de praktijk als landingsbaan voor de  transities’. Op deze dag staan de praktijkervaringen van de koploper-teams die al outreachend en integraal werken centraal. U bent van harte uitgenodigd om kennis en ervaringen te komen uitwisselen.

PROGRAMMA (12.00 – 17.00u, inclusief lunch)
De middag begint met een interactieve reflectie op de Frontlijnaanpak Leeuwarden: één van de koplopers in Nederland. Diverse experts, waaronder Jeanet Zonneveld (BZK/VWS, landelijk projectleider AdV/MPG) en Daniël Giltay Veth (extern adviseur landelijk project), belichten op basis van de werkzaamheden van het Leeuwarder Frontlijnteam actuele thema’s zoals regie, privacy, mandaat en eigen kracht.

In de tweede helft van de middag (vanaf 15.15u) zal met een tiental deelsessies de verdieping plaatsvinden. Generalistische teams uit diverse gemeenten (waaronder Boarnsterhim en Groningen) nemen u vanuit de praktijk mee in de lessen en dilemma’s. Daarnaast is er een aantal deelsessies rond relevante onderwerpen zoals onder andere privacy, dé generalist, eigen kracht en de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA).

DOELGROEP
Het congres is voor uitvoerders, managers, directieleden, bestuurders en ambtenaren een mogelijkheid om kennis uit te wisselen en kansen te creëren voor de toekomst. Het congres is opengesteld voor geïnteresseerden vanuit alle betrokken domeinen: van veiligheid tot welzijn en van wonen tot jeugd. U krijgt vanuit de praktijk een kijkje in de keuken van een aantal koplopergemeenten en u zult ervaren wat de nieuwe aanpak betekent voor uw organisatie en gemeente.