Agenda

luchtige talkshow van, voor en door ambtenaren

De Glazenzaal, Prinsessegracht 26 Den Haag
144 Bestuurszaken

Details evenement

07 mei 2013
17:00 uur
De Glazenzaal, Prinsessegracht 26 Den Haag
Vereniging voor OverheidsManagement
06-12432866
n.v.t.

Hebben we met de departementale herindelingen na het Regeerakkoord van Rutte I de laatste departementale herindelingen gehad? Gaan we in de nabije toekomst anders vernieuwen in de Rijksdienst? Of blijven structuurveranderingen nodig voor de bühne, om de politiek gerust te stellen..?

De politiek heeft geholpen door in zes regels een grove tekentafel-schets voor de Rijksdienst te maken. De tekentafel conflicteert echter met de uitwerking. De politiek zorgt voor de contouren, de ambtelijke top geeft er invulling en betekenis aan. Maar is er vervolgens een debat tussen de ambtelijke top en degenen die het nieuwe beleid over zich uitgestort krijgen?

Vanuit de ambtelijke gelederen lijkt er weinig intrinsieke motivatie voor het schuiven met departementen of onderdelen ervan. Inhoudelijke nomaden raken wel gewend aan een nieuw dak boven hun hoofd, maar in hoeverre beïnvloedt het hun productiviteit?

Is een structuuringreep een aanzet tot een fluïde overheid? Wat zijn de leidende principes bij de (nieuwe) indeling van de Haagse departementen? Waardoor laten we ons leiden? Bepaalt een beoogt maatschappelijk effect de indeling? Is het een efficiencywinst? Of spelen er andere perspectieven en ambities? Bij I&M is beleid integraal georganiseerd. Hoe verhoudt bijvoorbeeld de topsector zich tot het integrale beleid? Zijn hier lessen uit te leren voor andere en toekomstige stoelendansen in de Rijksdienst?

Het zevende seizoen Reuring!Café’s zoekt de randen van het debat van de vernieuwing van de overheid. Hoe blijft de overheid in verbinding met innovatie? Kunnen we de thermometer stoppen in de overheid en spraakmakende gasten gebruiken om vernieuwing daadwerkelijk vorm te geven? Bij deze zoektocht naar wat beter betekent bij kleiner en beter zijn uw eigen ervaringen en inzichten meer dan welkom! Draag bij aan het debat!

Host is Siebe Riedstra, secretaris-generaal bij het Ministerie van I&M. Onze speciale gasten zijn:

Jan Jaap de Graeff, voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog, Margot Wijnen, hoogleraar proces- en energienetwerken aan de Universiteit Delft en Alexander Sakkers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.

Reuring!Café richt zich op het informeel samenbrengen van ambtenaren. Tijdens dit Reuring!Café verzorgt de huisband van het Ministerie van Algemene Zaken, de ‘Wizards of AZ‘ de muziek. Mark Frequin, DG WB bij het ministerie van BZK, is onze presentator.

De bezoekers van het REURING!Café zijn ambtenaren die vooropgaan in de vernieuwing van de overheid. Ben jij dat?

Aanmelden kan via www.vom-online.nl. Toegang alleen met (gratis) toegangsbewijs.

Het 48ste  REURING!Café vindt plaats op 7 mei 2013

Locatie: Glazenzaal (Prinsessegracht 26, Den Haag)

Zaal open: 16.30 | Aanvang: 17.00 precies!

Tot kijk bij REURING!

Meer informatie vind je op www.vom-online.nl