Agenda

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid 5 en 6 juni 2013

t/m 06-06-2013 - Utrecht
127 Ruimte & Milieu, Sociaal

Details evenement

05 - 06 juni 2013
09:00 uur
Utrecht
Stichting Speelruimte
info@speelruimte.nl
033 4653270
995,00

Kan een cursus die al bijna 30 keer gegeven is nog actueel zijn? Dat kan alleen als de cursusleiders midden  in de dagelijkse praktijk van speelruimteadvies staan. Anders gezegd: als zij op de gemeentelijke werkvloer adviseren over concrete vraagstukken als: hoe zet ik vernieuwend beleid op, welke wijze van beheer en onderhoud past bij deze gemeente, hoe krijgen we de beste ontwerpen binnen het budget samen met de kinderen, op welke manier kan het beste vormgegeven worden aan de participatie, hoe werken de bezuinigingsopties uit, op welke manier komen we tot een passend aanbestedingsdocument en hoe maak je de juridische aspecten eenvoudig begrijpbaar? 

Dit  jaar zal er extra aandacht zijn voor de sterk afnemende kinderaantallen in veel gemeenten, bezuinigen door centraliseren (toekomst en  satellietplekken), de (on)mogelijkheden van bewonersbeheer en hoe we gezondheidsgedrag beïnvloeden met goed speelruimtebeleid. 

Om te zorgen dat de brede stof van de intensive cursus gevarieerd binnenkomt en goed blijft hangen, is het programma een mix van theorie, een veldbezoek aan speelplekken in de stad en workshops waarbij de deelnemers zelf aan het ontwerpen gaan. 

Deze cursus op 5 en 6 juni n Utrecht is bijzonder geschikt voor ambtenaren die beleidsmatig of beheermatig bij speelruimte betrokken zijn. De kosten zijn 955 euro, waarbij naast al het cursusmateriaal ook een overnachting, ontbijt, lunches en diner zijn inbegrepen. Meer informatie en aanmelden op www.speelruimte.nl/cursus/speelruimte.html 

Stichting SPEELRUIMTE, Dirk Vermeulen (033) 465 32 70, www.speelruimte.nl  info@speelruimte.nl

OBB Ingenieursbureau, Elske Oost (0570) 61 60 05, www.OBB-ingenieurs.nl  Elske@obb-ingenieurs.nl