Agenda

Praktische aanpak energiebesparing in overheidsorganisaties

UWV Amsterdam , Amsterdam
136 Ruimte & Milieu

Details evenement

13 juni 2013
10:00 uur
UWV Amsterdam , Amsterdam
Stichting Stimular
010-2382828
€ 350

In samenwerking met het UWV in Amsterdam organiseert Stichting Stimular 13 juni 2013 een bijeenkomst voor overheden die hun eigen bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Highlights in het programma zijn:

Praktische aanpak: LED kantoorverlichting installeren

Tino Zuiderwijk vertelt over de pragmatische aanpak van het UWV om kantoorverlichting te vervangen door LED. U krijgt antwoord op vragen als: Kan dat zonder al te veel overleg? Is de kwaliteit van het licht wel goed genoeg? Welke besparing wordt ermee behaald?

33% minder milieubelasting van afval

In 3 jaar tijd heeft het UWV haar totale milieubelasting van afval teruggedrongen met 33%. Verbeterde afvalscheiding, verwijderen van afvalbakken van de kamers van medewerkers en gedragsverandering speelden hierin een rol. Marc van de Hijden licht dit verder toe.

De milieuprestatie van gemeentelijke organisaties

Jaarlijks doen ongeveer 40 overheidsorganisaties mee met de Milieubarometer benchmark, voor één of meerdere gebouwen. Met de Milieubarometer maken ze de milieuprestatie van hun organisatie en resultaten van behaalde besparingen zichtbaar. Een overzicht hiervan vatten we voor u samen in één handig boekje. Dit boekje reiken we tijdens deze bijeenkomst uit.

 “Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten?” Een vergelijking van gemeentelijke plannen om klimaat neutraal te worden

Britta van der Zanden presenteert haar afstudeeronderzoek. Ze heeft klimaatneutraal doelstellingen van gemeenten vergeleken en de plannen naast elkaar gezet. U hoort wat gemeenten van elkaar kunnen leren en wat (tot nu toe) de meest doeltreffende weg is naar een klimaat neutrale eigen organisatie.

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst, een tweede bijeenkomst in het najaar en deelname aan de Milieubarometer benchmark bedragen €350,- (exclusief BTW). U kunt ook aan een deel van de activiteiten deelnemen.

De bijeenkomst is onderdeel van het Netwerk Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. Bent u medewerker van een overheidsorganisatie en heeft u interesse in deelname aan deze bijeenkomst? Meld u dan aan voor het netwerk via http://www.milieuzorgoverheden.nl/Netwerk/netwerk.html of neem contact op met Stichting Stimular (010 - 238 28 33 of i.dominicus@stimular.nl).