Agenda

Inleiding Conflicthantering in het Bestuursrecht

Stadion Galgenwaard , Utrecht
155 Loopbaan

Details evenement

27 september 2013
09:15 uur
Stadion Galgenwaard , Utrecht
SCEM Conference Services
scem@scem.nl
0345 - 57 66 42
495

U kent het allemaal: u vertegenwoordigt een burger of bestuursorgaan in een conflict tussen burger en overheid. Het conflict lijkt een eigen leven te leiden, is niet te stoppen. De partij ‘aan de andere kant’ stelt zich in uw beleving star en onverzettelijk op. Tijdens deze verdiepingsdag wordt u wegwijs gemaakt in de manier waarop conflicten ontstaan en hoe ze kunnen escaleren. Wat zijn conflicten eigenlijk en hoe verhouden ze zich tot geschillen? Hoe kunt u bijdragen aan de-escalatie? U wordt daarbij ook uitgenodigd tot zelfreflectie over uw eigen rol: wat kunt u bijdragen om tot een effectievere conflicthantering te komen?

Dit alles plaatsen we in het licht van de ontwikkelingen in de rechtspraak. 2012 heeft in de bestuursrechtspraak in het teken gestaan van de Nieuwe Zaaksbehandeling (NZB), met als doel om de geschillen te dejuridiseren, samen met partijen (alternatieve) oplossingsrichtingen te verkennen en actief te streven naar procedurele rechtvaardigheid. De bestuursrechter poogt tijdens de zitting zoveel mogelijk in één keer tot praktische maatschappelijke relevante en juridisch verantwoorde oplossingen te komen, waarbij ook een eventueel onderliggend conflict wordt aangepakt. Wat is uw rol in deze veranderende rechtspraak? Hoe kunt u een bijdrage leveren zodat partijen tevreden de rechtszaal kunnen verlaten?

Tenslotte biedt deze dag inzicht in conflicthantering bij disfunctionerende mensen. Circa 20% van de algemene bevolking heeft een psychische stoornis. Ervan uitgaande dat zoiets het leven ongunstig beïnvloedt, ligt dit percentage in de populatie waar u in uw beroepsuitoefening mee te maken heeft royaal hoger. Kennis van het (dis)functioneren van mensen werpt verhelderend licht op het conflict en op hun gedrag in relatie tot u.