Agenda

Masterclass decentralisatie sociaal domein, september-november 2013

Hattem, Hattem
235 Handhaving, Dienstverlening, Sociaal, Loopbaan

Details evenement

05 september 2013
09:00 uur
Hattem, Hattem
EFK Belastingdienst
072 5350525
150

Wij informeren u over de decentralisaties binnen het sociaal domein die het Rijk
doorvoert waarbij de uitvoerende taken bij de gemeenten komen te liggen. De
parallellen tussen deze decentralisaties zijn voor ons aanleiding Masterclasses
te organiseren waarin de samenwerking tussen gemeenten, de fiscale aspecten, de
inkoop en aanbesteding alsmede de organisatorische aspecten worden belicht.


De kabinetsplannen

Het kabinet is voornemens decentralisaties door te voeren op het terrein van
jeugdzorg, WMO en participatie. Gemeenten zijn daarvoor de aangewezen
bestuurslaag en hebben/krijgen een eigen verantwoordelijkheid in het inrichten
van de decentralisaties. Gemeenten zullen daarvoor hun bestuurlijke, ambtelijke
en financiële krachten moeten bundelen in de vorm van samenwerkingsverbanden
die zoveel mogelijk per 1 januari 2014 operationeel zijn. Per 1 januari 2015
starten bij gemeente de trajecten voor inkoop en aanbesteding bij de
decentralisaties.

Inventarisatie door VNG

Uit een inventarisatie van de VNG blijkt dat alle gemeenten de intentie hebben
uitgesproken onderdeel uit te gaan maken van een samenwerkingsverband voor de
decentralisaties van jeugdzorg, nieuwe WMO en participatie. Voorts blijkt dat
alle gemeenten onderdeel zijn van een samenwerkingsverband in het kader van de
decentralisatie jeugdzorg. Voor de decentralisatie van de nieuwe WMO hebben
alle gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht, in sommige gevallen nog niet
definitief. In tegenstelling tot de decentralisatie van de jeugdzorg is voor de
decentralisatie van AWBZ taken naar de WMO geen wettelijke verplichting tot
regionale samenwerking voorzien. Toch streven gemeenten naar voldoende uitvoeringskracht
om zich voor te bereiden op de nieuwe WMO per 1 januari 2015. Voor de
Participatiewet werken alle gemeenten al samen binnen de arbeidsmarktregio’s.

Gevolgen voor gemeenten

Gemeenten zullen stappen moeten zetten met betrekking tot dekking van financiële
risico’s , opdrachtgeverschap, de juridische structuur van de samenwerking en
de samenwerking en toezicht op partners. Daarvoor zoeken zij op verschillende
taken de samenwerking. Zeker voor de meer specialistische taken hebben
gemeenten behoefte expertise te bundelen en inkoopkracht te versterken. Veel
partners waarmee gemeenten (gaan) samenwerken, opereren op regionale schaal.

De Masterclasses

EFK Belastingadviseurs organiseert in samenwerking met Boot Advocaten
Masterclasses waarin de samenwerking, de fiscale aspecten, de inkoop en
aanbesteding alsmede de organisatorische aspecten worden toegelicht waarbij u
volop de gelegenheid krijgt uw vragen te stellen.

Belangstelling?

Voor deelname aan de Masterclasses berekenen wij voor één deelnemer van één
gemeente € 150. Voor elke volgende deelnemer van dezelfde gemeente berekenen
wij € 100. Uw aanmelding kunt u sturen naar info@efkbelastingadviseurs.nl